Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


Tragiczny pożar w centrum Sosnowca. 5 osób nie żyje

5 osób zgi­nęło, a 3 zostały ranne w wyniku pożaru, do jakiego doszło w nocy ze środy na czwar­tek w jed­nej z kamie­nic przy ul. Modrze­jow­skiej w Sosnowcu.

Stra­żacy po wej­ściu do pło­ną­cego miesz­ka­nia zna­leźli ciała pię­ciu osób, nato­miast troje poszko­do­wa­nych, w tym dwóch straż­ni­ków ognia, tra­fiło do szpi­tala. – Na szczę­ście ani stra­ża­kom, ani star­szej pani nic poważ­nego się nie stało. Stan poszko­do­wa­nych jest sta­bilny, a ich życiu nie zagraża żadne nie­bez­pie­czeń­stwo. Nie­stety, w wyniku pożaru zgi­nęło pięć osób – poin­for­mo­wał Patry­cjusz Fudała, rzecz­nik pra­sowy sosno­wiec­kiej Pań­stwo­wej Straży Pożar­nej. – Zgło­sze­nie o poża­rze otrzy­ma­li­śmy o pół­nocy, nato­miast akcję ratun­kową, która trwała ok. pół­to­rej godziny, roz­po­czę­li­śmy osiem minut póź­niej – dodał rzecznik.Według naj­now­szych donie­sień osoby, które doznały obra­żeń pod­czas pożaru są już w domach. – Cała trójka opu­ściła szpi­tal. Nie­stety, miesz­ka­nie kobiety nie nadaje się do zamiesz­ka­nia, więc będzie prze­by­wać u rodziny – powia­do­mił Rafał Łysy, rzecz­nik pra­sowy Urzędu Miej­skiego w Sosnowcu.

Przy­czyny powsta­nia pożaru nie są ofi­cjal­nie znane. – Na razie jest za wcze­śniej na usta­le­nie kon­kret­nego powodu. Trwa docho­dze­nie w tej spra­wie, więc nie­długo powin­ni­śmy poznać kon­kret­nie infor­ma­cje na ten temat – prze­ka­zał Paweł War­choł z Komendy Miej­skiej Poli­cji w Sosnowcu.

Cał­ko­wi­temu spa­le­niu ule­gło jedno miesz­ka­nie. Część lokali w owej kamie­nicy nie było zamieszkiwanych.

Autor: Łukasz Dytko, www.twojezaglebie.plAutor: Piotr Dudała | 13/12/2012
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney