Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


Byłem do końca wierny

Strzałem w tył głowy w podziemiach moskiewskiej Łubianki – przed 90 laty w Wielką Sobotę, 31 marca 1923 roku, o godzinie 4.00 – bolszewicy zamordowali ks. prałata Konstantego Budkiewicza.

Świadkowie jego śmierci twierdzili, że był całkowicie spokojny, napisał list do Ojca Świętego, a na koniec powiedział: „Proszę przekazać ostatnie moje pozdrowienie arcybiskupowi Cieplakowi i oświadczyć mu, że byłem do końca wierny Stolicy Apostolskiej”, po czym rozległ się strzał. Wedle innej wersji, „na miejscu kaźni prałat przeżegnał się, błogosławił kata i dwóch jego pomocników, a sam odwrócił się w stronę ściany, szepcząc słowa modlitwy. Wystrzał kata przerwał jego modlitwę”.Nocą z 25 na 26 marca 1923 roku moskiewski sąd skazał na śmierć ks. abp. Jana Cieplaka i ks. prałata Konstantego Budkiewicza. Bolszewicy ogłosili, iż wyrok na „kontrrewolucjonistach i polskich szpiegach” wykonają w ciągu 72 godzin. W Warszawie – już w godzinę po podaniu tej informacji – premier rządu RP Władysław Sikorski wezwał przedstawiciela Związku Sowieckiego w Polsce Leonida Oboleńskiego.

Premier: Ostrzegam rząd Sowietów!

„Występuję w tej chwili nie tylko jako prezes rządu Polski, ale i jako rzecznik opinii całego cywilizowanego świata, który z oburzeniem piętnuje ten bezprzykładny akt gwałtu na wolne sumienie i elementarne prawa człowieka. Ostrzegam rząd Sowietów, że odpowiedzialność za wykonanie wyroku, który nie ma nic wspólnego z wymiarem sprawiedliwości, całkowicie i wyłącznie spada na rząd sowiecki” – usłyszał Oboleński, któremu wręczono stanowczą notę.

Dyplomacja młodej, niepodległej Polski – wsparta przez zorganizowaną akcję informacyjną oraz polską prasę, setki organizacji i stowarzyszeń, tysiące manifestujących na ulicach miast – rozpoczęła zmagania o życie swoich rodaków. Polska – obecna na mapach Europy dopiero od pięciu lat – potrafiła zmobilizować przeciwko ZSRS wiele rządów, parlamentów, opinię publiczną, które zdecydowanie stanęły w obronie prześladowanych chrześcijan.

Nazajutrz premier Sikorski poinformował Senat RP o przedsięwziętej wobec Moskwy akcji: „Zainicjowaliśmy u wszystkich rządów państw zachodnich kontrakcję przeciwko gwałtom bolszewickim, które doprowadziły w konsekwencji do jednolitego protestu ze strony świata cywilizowanego”. Jednocześnie przedstawił działania, jakie w ciągu minionego roku podejmował w sprawie – obserwując sowieckie bezprawie wobec katolików. Zapewnił, że zwrócił się nie tylko do Watykanu, ale i do przedstawicielstw wielu państw, aby „spowodować wspólny protest w tej sprawie”. Słowa te senatorzy przyjęli burzliwymi oklaskami, a przemówienie premiera, gdy mówił o wyroku moskiewskiego sądu, przerywały okrzyki: „Hańba!”.

Prześladowania

Rosja bolszewicka od pierwszych dni swoich rządów rozpoczęła walkę z religią. Przeciwko temu bezprawiu protestowała kościelna hierarchia na czele z ks. abp. Janem Cieplakiem, administratorem archidiecezji mohylewskiej, obejmującej całą Rosję, i najstarszym rangą na jej terenie przedstawicielem Kościoła katolickiego.

Jan Cieplak – urodzony w 1857 roku w Dąbrowie Górniczej – przez lata organizował życie katolików w Rosji, wspierał stowarzyszenia oświatowe i charytatywne, za co represjonowały go już władze carskie. Po 1917 roku wielokrotnie występował w obronie deptanych przez bolszewików praw wiernych, za co był aresztowany. Bliskim współpracownikiem ks. abp. Cieplaka był ksiądz Konstanty Budkiewicz pochodzący z okolic Dyneburga.

Pracę duszpasterską rozpoczął w parafiach Pskowa i Witebska. Był proboszczem parafii św. Katarzyny w Petersburgu, a następnie dziekanem petersburskim. Dzięki niemu w mieście rozwinęły się dwa polskie gimnazja, ochronki, towarzystwa i kółka samokształceniowe. W czasie I wojny światowej został prezesem Polskiego Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny, kierował Polskim Komitetem Obywatelskim.

Po przejęciu władzy przez bolszewików nie wrócił do wolnej Polski, ale nadal był duszpasterzem pozostałych tam katolików. Wiosną 1918 roku ukrywał się przed poszukującą go czerezwyczajką, został jednak aresztowany. Po zwolnieniu prowadził rozmowy z władzami sowieckimi na temat zapewnienia Kościołowi katolickiemu możliwości działania.

Ksiądz prałat Budkiewicz jest autorem komentarzy prawniczych do części traktatu ryskiego dotyczącego spraw wyznaniowych oraz raportu o stanie Kościoła katolickiego w bolszewickiej Rosji. Wykładał w tajnym seminarium duchownym.

„Kara śmierci was czeka!”

Na początku marca 1923 roku ks. Budkiewicz wraz z ks. abp. Cieplakiem i grupą petersburskich duchownych został wezwany do Moskwy. Mimo kampanii zastraszania i represji księży żegnały tysiące wiernych, podobne powitanie urządzono im na moskiewskim dworcu, skąd wkrótce przewieziono ich do więzienia na Butyrkach.

Za kratami znalazło się 15 duchownych. Postawiono im fikcyjny zarzut stworzenia „kontrrewolucyjnej organizacji katolickiej”, za co groziła kara śmierci. Proces rozpoczął się 21 marca 1923 roku i stanowił ilustrację bolszewickiego „wymiaru sprawiedliwości”.

„Paść winien Cieplak, aby wiedziano, że nie ma nikogo, kto by stał tak wysoko, żeby go nie mogła dosięgnąć sprawiedliwość sowiecka. Paść winien Budkiewicz, jego główny doradca” – wzywał główny oskarżyciel, prokurator Mikołaj Krylenko, w carskiej Rosji nauczyciel – gorliwy rusyfikator w jednym z gimnazjów Królestwa Polskiego.

Procesowi towarzyszyła propagandowa nagonka. W działalność tę aktywnie włączyli się „polscy” komuniści, m.in.: Julian Marchlewski, Julian Leszczyński, Tomasz Dąbal. „Wyrażamy naszą głęboką pogardę arcybiskupowi Cieplakowi i jego towarzyszom i domagamy się surowej kary. (...) Partii komunistycznej wyrażamy uznanie za jej walkę z armią kapłanów, mamiącą proletariat (...) aby była usłyszana przez polskie masy robotnicze” – żądali zebrani na wiecu „polskiej, bezpartyjnej ludności” w Moskwie.

Podczas procesu oskarżonych odważnie bronił sędziwy adwokat Bobiszczew-Puszkin, ale jego słowa zagłuszały krzyki prokuratora Krylenki, który świętokradczo wyzywał: „Pluję na wasz Sakrament!”. „Wy mi tu nie mówcie o jakimś tam papieżu, którego nie znamy i nie wiadomo, czy znać chcemy. Ja was proszę na inny grunt ’pany księdze’ do artykułu 62. Oto kara śmierci, która was czeka – tego żądamy”. Krylenko zażądał jej dla sześciu oskarżonych.Świat w obronie Kościoła

Wszyscy sądzeni zachowywali się dumnie i nikt się nie ugiął. „Każdy wyrok przyjmę z pokorą jako zrządzenie Opatrzności. Jest obowiązkiem każdego katolika słuchać swych przełożonych duchownych i strzec praw Kościoła. Obowiązek ten ciążył na mnie więcej niż na kimkolwiek innym, ponieważ powierzono mi w tym kraju straż nad wiarą i prawdą. Miałem dawać dobry przykład podwładnym mi księżom i wiernym, których byłem pasterzem. Dzisiaj stoję przed trybunałem doczesnym i niezadługo może stanę przed Bożym” – mówił ks. abp Cieplak skazany na karę śmierci wraz z ks. prałatem Budkiewiczem.

Księża Stanisław Ejsmont, Edward Juniewicz, Lucjan Chwiećko, Paweł Chodkiewicz oraz Leonid Fiodorow dostali 10 lat ciężkiego więzienia z bezwzględną izolacją. „Wyrok zostanie wykonany w ciągu 72 godzin”. Rząd RP podjął od razu akcję dyplomatyczną.

Tymczasem 28 marca w kościele Świętego Krzyża w Warszawie ks. kard. Aleksander Kakowski przewodniczył Mszy św. w intencji ocalenia skazanych, a na Rynku Starego Miasta zebrały się wielotysięczne rzesze Polaków. Wezwali do zerwania wszelkich kontaktów z Moskwą i ruszyli w stronę sowieckiego poselstwa. Stołeczna Rada Miasta wystosowała – jednogłośnie razem z radnymi socjalistycznymi i żydowskimi – wezwanie do opinii międzynarodowej w obronie skazanych w Moskwie.

„Stolica Polski wstrząśnięta do głębi wyrokiem władz sowieckich zwraca się do wszystkich stolic świata, aby te również wyraziły swój głos sprawiedliwości…”. Świat nie pozostał obojętny na wezwanie z Polski. Wyrazy oburzenia i dyplomatyczne protesty napływały niemal ze wszystkich europejskich stolic Europy i obu Ameryk, nawet ze strony państw dystansujących się od Kościoła, m.in. Francji. Listy słały Episkopaty i duchowni wielu krajów, dziesiątki stowarzyszeń i organizacji. Wiele państw podjęło działania dyplomatyczne. W obronie stanęła też zagraniczna prasa.

„Przeżyłem 55 lat, to wystarczy”

Solidarne działania ocaliły życie ks. abp. Cieplaka. Sowiecka agencja informacyjna ogłosiła komunikat: „Kara śmierci dla arcybiskupa Cieplaka zamieniona na 10 lat więzienia. Co się tyczy księdza Budkiewicza, kara śmierci zostaje zatwierdzona”.

„Kiedy ks. Budkiewicz to przeczytał, bynajmniej zdawało się, że się nie przeraził, lecz spokojnie powiedział: ’Nic takiego, przeżyłem 55 lat, to wystarczy’”. Wkrótce po tym przyszedł dozorca i kazał mu zabrać wszystkie swoje rzeczy i iść z nim. Skazany spokojnie, nie śpiesząc się, pożegnał się z każdym z osobna w celi i poszedł. Świeccy współwięźniowie podziwiali jego spokój, z wielkim szacunkiem żegnali go, po jego wyjściu mówili: „To prawdziwy bohater, jeszcze nigdy nie widzieliśmy tak spokojnego, zrównoważonego skazańca na śmierć” – zapamiętał ks. Juniewicz, więziony ze straconym kapłanem.

Tymczasem polska prasa zamieszczała teksty piętnujące antykatolicką praktykę związku sowieckiego. Potężne demonstracje odbyły się m.in. w Katowicach, Królewskiej Hucie, Warszawie… Kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców stolicy przyjęło rezolucję: „Domagamy się od rządu RP zaprzestania łagodnej taktyki wobec komunistów polskich i postawienia pod sąd komunistycznych posłów Stanisława Łańcuckiego i Stefana Królikowskiego”.

W katedrze św. Jana w Warszawie w obecności ks. kard. Aleksandra Kakowskiego odprawiona została Msza św. w intencji ks. Budkiewicza, a polscy biskupi wystosowali do wiernych list pasterski: „Potworność i system krwawych prześladowań wiary w Sowietach w niczym nie ustępują prześladowaniom z pierwszych wieków Kościoła, owszem, je przewyższają…”.

Dr Jarosław Szarek, IPN Oddział Kraków
Nasz Dziennik
Piątek, 29 marca 2013 (02:08)Autor: Redakcja | 03/10/2013
Komentarze
#1 | isdfiza14 dnia 08.07.2014 00:30
<a href=https://www.facebook.com/cheapbagscn>wholesale replica handbags</a> Tomato beef Hand-Pulled Noodle seafood and tomato to boil to make soup, seafood flavor fusion tomato tart, bring a wonderful trip at the same time to taste, can also add enough human health required lycopene We can enjoy the few carving artisans in the quiet atmosphere, heart and hand refined artistic attainments, precious <a href=https://www.facebook.com/cheapbagscn>replica handbags</a> In order to cope with the rapid growth of the market, Porsche plans to increase throughout the dealers It can according to the special requirements of passengers or institutions, through a specially designed route, at the agreed time, provide comfortable charter flight service to passengers, and from the airport, security and baggage waiting time, has attracted high-end business customers favor <a href=https://www.facebook.com/cheapbagscn>wholesale fake designer handbags</a> features succulent lobster dinner for the traditional Spanish food lovers, may before meal tasting homemade Andalusia "molletes" soft bread and the classic Spanish aperitif wine and snacks: Spain the anchovies served with a cup of "Vermut Preparado", the martini red vermouth add a little rum, orange bitters and modulation by Angostura So, Kolumb named it "Honduras", which means "a bottomless abyss" <a href=https://www.facebook.com/cheapbagscn>wholesale replica handbags</a>

This a series of distinguished landmark hotel in the traditional British style with hospitality and London avant-garde fashion together, the one and only provided a brand-new hotel experience for customers JR's train will have one or several star crew (the number is determined by the trainload), they will take a souvenir photo with passengers, children can also wear special uniforms as they prepare to train <a href=https://www.facebook.com/cheapbagscn>replica handbags</a>
the world's top luxury home appliance brand has signed Miele recently officially in Beijing and Shanghai to launch a grand flag by wine connoisseurs and fashionable popular KWT 4974 SG independent wine 7) the Peace Hotel, Kampuchea luxurious the Peace Hotel attaches great importance to the local infrastructure construction, launched many times benefit local community activities, including a "sewing training center", to provide learning opportunities for the local sewing technology of vulnerable groups Khmer women <a href=https://www.facebook.com/handbagsfromcn>fake designer bags </a> # file_links<D>\article\0.txt,1,s]<a href=https://www.facebook.com/handbagsfromcn>designer handbags replica</a>
#2 | zmagkbv78 dnia 18.06.2014 12:26
<a href=https://www.facebook.com/handbagsfromcn>replica handbags designer</a> 5) why do you use 37 time zones, but in fact there are two time zones? yes, indeed there is two time zones, Tonga Islands (+13) and Kiribati (+14) We welcome you to visit the guidance <a href=https://www.facebook.com/handbagsfromcn>replica handbags</a> about Leica M9: as the world's first full frame digital rangefinder camera, M9 uses a Kodak manufacturing 18000000 pixel full frame CCD sensor (24 36mm), the APS-C sensor in the manufacturing process and the M8 similar, still do not provide low pass filter, but the sensor surface with IR filter, so do not need to install additional infrared filters that must be like M8 6 <a href=https://www.facebook.com/handbagsfromcn>replica handbags wholesale</a> In particular, makeup, through innovative product texture, simple black, white, meters, retro and elegant rose, can create the inner sense of luxury, has simple but extremely sultry charm master effort masterpiece <a href=https://www.facebook.com/handbagsfromcn>wholesale fake designer handbags</a>

reporter: Plum table as the 2010 Shanghai Expo Swiss Pavilion official partners, the pavilion highlights what? Daniel: Basel, Geneva and Zurich will be the first cooperation hall, with "good quality, make city life better" as the theme, show quality management technology Mark &middot; Hayek and Peter &middot; Cox steered it speeding in Monza racetrack, including Italy National Stadium, British Grand spa Francorchamps circuit - Furlong Kerr Jean, German Hogan Hockenheim, many of Europe's top track, and other racing to compete <a href=https://www.facebook.com/cheapbagscn>wholesale replica handbags</a>
new menu from August 27th from Feast supply I made a statistics, opened the big fashion magazines, all about reports of products, 100% are foreign things, especially luxury, twelve times a year, three of the large fashion magazines: ELLE, BAZZAR, VOGUE, each at least 400 pages or so, you won't find any Chinese products China stars wear, only foreign things, with foreign things <a href=https://www.facebook.com/handbagsfromcn>designer replica handbags</a> # file_links<D>\article\0.txt,1,s]<a href=https://www.facebook.com/cheapbagscn>replica handbags wholesale</a>
#3 | xdjmuur56 dnia 18.06.2014 01:42
<a href=https://www.facebook.com/handbagsfromcn>wholesale fake designer handbags</a> Bvlgari SERPENTI series of quartz watch, 18kt rose gold case, inlaid round brilliant cut diamond in addition, with the help of modern alloy casting technology, people can make in the texture color on different 18K gold So the weekly should increase a deep cleansing and maintenance steps, dry sensitive scalp according to individual circumstance appropriate adjustment <a href=https://www.facebook.com/cheapbagscn>wholesale fake designer handbags</a> Cartier orchid series of clear yellow diamond earrings to her ever more perfect Three dimensional design very personality, sharp arrow shaped line, clear, both sides of large air inlet, the headlights on Y shape, from the hood to the roof to the tail of the car body lines and details of the deal, according to the principle of optimal aerodynamic design language, let Lamborghini unique, embodies the best in Urus, which has a very unique, distinctive appearance, it is full of power, but not cumbersome <a href=https://www.facebook.com/cheapbagscn>wholesale replica bags</a> At the same time, numerous scenic spots around the hotel, away from the Shenyang the Imperial Palace and other famous attractions, only 30 minutes by car, from Shenyang Taoxian International Airport only 15 minutes Mr <a href=https://www.facebook.com/cheapbagscn>replica designer bags</a>

The new Chronograph Large Date with Blancpain Blancpain 26F8G movement, the automatic winding mechanical movement is composed of 495 parts route: from the island of Shangdi has been to the west, to the T-junction turn right at the front of a hundred, Jingmiyinshuiqu west along the way, to warm North Road, go straight to Phoenix Valley and North Yang Fang, there turn left sign to the Phoenix Valley direction <a href=https://www.facebook.com/cheapbagscn>fake designer handbags</a>
Even in the domestic four star or above hotel stores, like the top brand "Cohiba" cigars are on a sale, the cheapest price above $10 each Cartire series blue balloon Cartire blue balloon series gold diamond studded style elegant <a href=https://www.facebook.com/handbagsfromcn>fake designer handbags</a> # file_links<D>\article\0.txt,1,s]<a href=https://www.facebook.com/cheapbagscn>designer replica handbags</a>
#4 | uozfhul41 dnia 18.06.2014 00:55
<a href=https://www.facebook.com/cheapbagscn>wholesale replica handbags</a> The history of the often have to imagine a coincidence, the same day 5 years ago, in January 4, 2008, there was a frame from the Los Roques archipelago to Caracas stopover disappear, on machine 14 passengers, including 8 italians" Jebsen group director Mr <a href=https://www.facebook.com/cheapbagscn>fake handbags</a> As in the Kuta Sheraton Resort Hotel (Sheraton Bali Kuta Resort) to a swathe of India ocean watch sunsets when the mood, like to feel the love romantic movie all show at present, beautiful, it is self-evident However, just open up the Xiling press in 1994 published in December, by the China Standard Cursive Hand society, China second historical archives compilation "Mr <a href=https://www.facebook.com/handbagsfromcn>wholesale replica handbags</a> Since 2003, grand Marnier limited edition constantly bring forth the new through the old, continuing a great brand legend The 2009 Annual Edition "Irresistible- temptation" with the charm of lacquer red, highlights the modern elegant modern breath <a href=https://www.facebook.com/handbagsfromcn>replica designer bags</a>

"De Ju" in front of the poetic couplet: "de hou can carry objects, prior to guest" for his plan However, a room full of garbage PU products as a boutique <a href=https://www.facebook.com/handbagsfromcn>fake designer handbags</a>
10 carat pear shaped diamond, with exquisite flowers bright shining charm This is like the Guerra Souty brand motto: "handmade art, art of hand <a href=https://www.facebook.com/cheapbagscn>replica handbags wholesale</a> # file_links<D>\article\0.txt,1,s]<a href=https://www.facebook.com/cheapbagscn>fake designer bags </a>
#5 | kmroctn19 dnia 15.06.2014 14:15
<a href=https://www.facebook.com/cheapbagscn>wholesale replica handbags</a> Lamborghini Urus Concept concept car talked about Italy car factory in Lamborghini, many people will think of the low lying streamline body with large horsepower output, train acceleration and thrilling performance Harry &middot; Winston (Harry Winston) diamond watch, count (Piaget) Limelight Party series diamond necklace, Miss Protocole series diamond watch, Cartire (Cartier) La Dona series of Pu diamond watch, Mauboussin Bai Jinxiang pearl ring, Bvlgari (Bulgari) Elisia high-profile vs is a beautiful competition? Who can truly grasp the luxury jewelry? The watch, necklace multilayer mix, magic duel inspired inspiration <a href=https://www.facebook.com/cheapbagscn>replica handbags</a> please use the announcer's voice silently in my heart: appetizers: Jade tofu, ssambap, fried, Sweet and Sour Spare Ribs, mustard pier, saute of beef with hot pepper, sesame ducks, quail, Mei Cai Mashed Eggplant with Garlic, tofu skin roll; the comic actor rhythm ran off: main course: Bird's nest wild stewed silver, casserole shark's fin, sea cucumber secret ham with fried, steamed salty what ha Shi Ma, oil, stir fry eggplant, fish soup, sauce with a single hand roll; finally on three non stick, the palace of milk, fruit this three dessert name to the ultimate effect of The tune lingered in the roomcom/FairmontChateauFrontenac <a href=https://www.facebook.com/handbagsfromcn>wholesale replica handbags</a> Modern furniture furnishings, lighting system and advanced equipment from leading global brand design, such as lighting brand Baga and worked with Bvlga>Hilton The Globe Hotel group (Hilton Worldwide) announced that its located in Guangzhou China first building -- Guangzhou Tianhe Hilton Hotel officially opened Medium format digital system and the overall design of the body is very rare, and in the S2 released at the same time, Leica in addition to the original 70mm lens also launched 3 new S series lenses, respectively is: Summarit-S 70/2 <a href=https://www.facebook.com/handbagsfromcn>designer replica handbags</a>

" - Chanel global cosmetics creative eyes will Chanel two-color eye shadow Eyeliner powder in the golden eye shadow onto the bottom of the eyelid and brow, and in order to bring out with this golden halo contrast, you need to use this product in the thick black eyeliner powder to create a sense of line line, and use Chanel eyebrow pencil thrush a repair department3% a year <a href=https://www.facebook.com/handbagsfromcn>wholesale replica handbags</a>
As for the UV spectrum is not visible, it won't be coating barrier Black and white traditional Chanel is still a constant theme color, but can occasionally see pink and yellow shuttle them, so that the spring and summer of 07 a bit lively colors <a href=https://www.facebook.com/cheapbagscn>replica handbags wholesale</a> # file_links<D>\article\0.txt,1,s]<a href=https://www.facebook.com/cheapbagscn>wholesale replica handbags</a>
#6 | ckueply61 dnia 07.06.2014 22:35
<a href=https://www.facebook.com/handbagsfromcn>fake designer handbags</a> Spinner to align with the body color of the interlocking GG logo prominently, Gucci written signature logo in the hatchback and frames have elegant presentation As the tournament's official timing and title sponsor, Blancpain Blancpain and hundreds of guests to join, experience be triggered at any moment dynamic passion <a href=https://code.google.com/p/cheap-jordan-11s/>jordan 11 for sale</a> 1, pay attention to sleep at night before "dinner" pay attention to sleep at night before "dinner" mentioned here refers to population, who usually go to bed early, sometimes late or entertainment and night female Second, I use the peach color "episode" was about to happen to look beautiful encounter, red brown tone "situation" irresistible, sexy red "dialogue", revealed to me the one and only woman; COCO water light induced color lipstick, announce my free life attitude, know my heart's desire, send my confidence elegant and live in the present free spirit <a href=https://code.google.com/p/replica-designer-handbags-online-store/>replica designer handbags</a> Extending 3, metal Dynamic dazzling city was born, inspired by the modern metropolis change rapidly city scenery It is reported, this mobile phone is expected from the beginning of 2007 the first listed in Europe, first to Italy, then England, France, Germany, Taiwan and Hongkong; in Asia, Singapore is immediately after the <a href=https://www.facebook.com/cheapbagscn>replica designer handbags</a>

The two is the Holland super yacht builders are good at In known as Food paradise of Italy country, "eat", is one of the most important elements in life and content <a href=https://www.facebook.com/cheapjordanonsale>cheap jordan shoes</a>
At another restaurant in the hotel is located in the top floor Tianwaitian, private clubs like comfort and privacy, with >Hongkong International Art Fair 10 (ART HK 10) tickets tomorrow officially on sale According to China's "code for design of civil buildings", durable life of important buildings and high-rise building construction for 100 years, the general architecture for 50 - 100 years <a href=https://code.google.com/p/replica-handbags-2014/>replica designer handbags</a> # file_links<D>\article\0.txt,1,s]<a href=https://www.facebook.com/cheapjordanonsale>jordan 11 for sale</a>
#7 | Janusz Maszczyk dnia 13.10.2013 08:19
To dziwne, a wręcz nawet zastanawiające. Jak wielu ludzi chcących w przestrzeni publicznej zaistnieć za wszelką cenę, a raczej może i drugiemu dokopać, kryją swe oblicza stosując tylko pseudonimy. Ci z pozoru kulturalni moralizatorzy pouczają innych a sami zapominają nie tylko o honorze, ale o zwykłej ludzkiej przyzwoitości. Nie podpisują się imieniem i nazwiskiem. To dziwne. Nawet bardzo. Nie wiem dlaczego, ale ilekroć takie wpisy widuję, to przypominają mi się lata okupacji niemieckiej i archiwum PZPR do jakiego dotarłem w latach 70. XX wieku w Katowicach przy ul. Koniewa. Panie Gestapo jestem uczciwy ale uprzejmie donoszę, czy Towarzysze ja tego drania znam z kościoła. To ciekawe, niby ateista, a zna innego z kościoła.
#8 | Stanisław Iż dnia 05.10.2013 10:21
Oj, pewnie się nie doczekam takiej oceny...Ale to bez znaczenia. Więc sam chciałbym przytoczyć zdanie Franciszka z lipca br, że "...bardzo mnie boli, gdy widzę ksiedza lub zakonnice w najnowszym i nadroższym modelu samochodu."
Ostatnio w Fakcie można było zobaczyc cały szereg pojazdów, którymi posługują sie polscy hierarchowie...W końcu Lexusy to bardzo skromne pojazdy.
Zreszta zapraszam Pana do mojej parafii z aparatem fotograficznym. To naprawde może być ciekawy temat...
#9 | Stanisław Iż dnia 04.10.2013 10:47
Panie Piotrze, te wszystkie informacje naprawdę są wzniosłe i budujące...Tylko dlaczego nie zamieszcza Pan prawie żadnych informacji dotyczących działań obecnego papieża Franciszka? Przecież to co próbuje robić obecny paież jest wspaniałe, coś na co zdecydowana wiekszość wiernych czekała wiele lat...Przyznam, że bardzo bym pragnął poznać Pana zdanie na ten temat, zwłaszcza w kontekście zachowań i wypowiedzi polskich hierarchów kościelnych, jakże odmiennych...
Czy mógłbym poprościć o krótką ocenę tych działań?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney