Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


Zmarł prof. dr hab. Tadeusz Wilczok

W dniu 7 sierpnia 2015r. zmarł prof. dr hab. Tadeusz Wilczok, twórca Wydziału Farmacji Śląskiej Akademii Medycznej w Sosnowcu, były dziekan tego i Wydziału i Rektor tej Uczelni.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego składają:
Rektor, Senat i Społeczność Akademicka
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Biogram prof. Wilczoka przedstawiamy poniżej.Tadeusz Wilczok - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk przyrodniczych, biochemia, medycyna molekularna, urodził się 22 VI 1934 w Katowicach. Studia rozpoczął na Wydz. Chemii Uniw. Wrocł., kontynuował w WSP w Katowicach, gdzie w 1956 r. uzyskał tytuł i dyplom mgra chemii. W l. 1956–1958 odbył studia podyplomowe (aspirantura) w Centralnym Laboratorium Syntezy Organicznej Akademii Nauk w Moskwie. Zdobytą wiedzę pogłębiał w renomowanych ośrodkach naukowych, m.in. na uniwersytetach w Moguncji, Frankfurcie n. Menem, Monachium, Nowym Jorku, Paryżu, Londynie, Leningradzie. W 1960 r. otrzymał na Uniw. Łódz. stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych, w 1963 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego (docenta) nauk przyrodniczych. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1974 r., tytuł naukowy profesora zwyczajnego – w 1985 r. Pracę zawodową podjął jeszcze jako student WSP w Katowicach: w l. 1953–1955 był zastępcą asystenta w Kat. Chemii Nieorganicznej, w l. 1955–1956 asystentem w Kat. Chemii Organicznej. W 1958 r. został zatrudniony w Pracowni Biochemii Zakł. Biologii Nowotworów Inst. Onkologii w Gliwicach, początkowo na stanowisku asystenta, następnie adiunkta (1961) i docenta (1963). Z ŚAM był związany od 1966 r., kiedy to objął kierownictwo Kat. Chemii Ogólnej na Wydz. Lekarskim w Zabrzu. W 1968 r. władze ŚAM powierzyły Tadeuszowi Wilczokowi funkcję pełnomocnika rektora ds. organizacji Wydz. Farmaceutycznego w Sosnowcu: w 1971 r.– na nowo powstałym wydziale - został dyrektorem Inst. Chemii i Fizyki Medycznej, jednocześnie pełnił funkcję kierownika Zakł. Chemii Bioorganicznej i Biofizycznej. Po reorganizacji struktury wydziału z instytutowej na katedralną, w 1984 r. została powołana Kat. Biochemii i Biofizyki oraz Zakł. Biochemii Farmaceutycznej i Biofarmacji, których kierownictwo powierzono prof. Wilczokowi. Od 1996 r. był kierownikiem Kat. Biologii Molekularnej, Biochemii i Biofarmacji oraz Zakł. Biologii Molekularnej i Genetyki przekształconych w listopadzie 2003 w Kat. i Zakł. Biologii Molekularnej i Genetyki. W l. 1971-1972 był p.o. dziekanem Wydz. Farmaceutycznego, w l. 1973–1976 – prodziekanem, w l. 1984–1989 i 1991–1996 (przez cztery kadencje) – dziekanem Wydz. Farmaceutycznego i Oddz. Analityki Medycznej. W l. 1996–1999 był prorektorem ds. nauki; przez dwie kadencje, od 1999 do 2005, pełnił urząd rektora ŚAM. Czł. Senatu; od 1966 r. był wielokrotnie czł. i przewodn. licznych komisji senackich oraz (również wielokrotnie) przewodn. wydziałowych komisji rekrutacyjnych. Działalność naukowo-badawcza prof. Tadeusza Wilczoka koncentrowała się wokół następujących zagadnień: fizykochemia i aktywność biologiczna biopolimerów (DNA, melaniny), ocena aktywności biologicznej leków i ksenobiotyków, zastosowanie technik biologii molekularnej i inżynierii genetycznej w diagnostyce klinicznej nowotworów, kardiomiopatii przerostowej, zespołu long QT, infekcji wirusowych i bakteryjnych, ocena aktywności transkrypcyjnej genów biorących udział w proliferacji komórek, apoptozie, włóknieniu, marskości, regeneracji lub transformacji nowotworowej oraz wyznaczanie typów alternatywnego składania mRNA i jego redagowania, diagnostyka infekcji wirusowych (HBV, HCV, CMV, HIV), infekcje bakteryjne (Mycobacterium tuberculosis, Helicobacter pylori). Znaczna część wyników prowadzonych badań była prezentowana na zjazdach i sympozjach naukowych, w których brał udział od 1962 r. Jest autorem ponad 200 oryginalnych prac badawczych, ok. 300 komunikatów i doniesień naukowych. Promotor ok. 140 prac magisterskich, 60 doktoratów (ŚAM, CM UJ, Uniw. Wrocł., Uniw. Łódz.), opiekun 17 habilitacji, recenzent 86 prac doktorskich, 28 rozpraw habilitacyjnych. Recenzent dorobku naukowego w postępowaniach do tytułu naukowego prof. (27 wniosków); promotor i wnioskodawca w przewodach do tytułu dra h.c. prof. Kazimierza Duxa i prof. Zbigniewa Religi. Czł. założyciel Pol. Tow. Biofizycznego, przewodn. Oddz. Katowickiego (1972-1976), prezes ZG (1976-1980), czł. Pol. Tow. Onkologicznego, Pol. Tow. Biochemicznego (od 1958), Pol. Tow. Lekarskiego (od 1958), Pol. Tow. Farmaceutycznego (od 1973, obecnie - czł. honorowy), Pol. Stowarzyszenia Filmu Naukowego (od 1966), Society of Environmental Toxicology and Chemistry, The New York Academy of Sciences, International Society of Magnetic Resonance, European Association of Pharma Biotechnology. Był czł. następujących komitetów PAN: Nauk o Leku, Nauk Chemicznych, Fizyki Medycznej oraz Komitetu Biochemii i Biofizyki - przewodn. Komisji Biofizyki. Czł. korespondent Francuskiej Akademii Nauk Farmaceutycznych (wybrany w 1998). W październiku 2001 został powołany w skład Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia. Od 2002 r. Prezydent Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich. Uhonorowany: Krzyżami Komandorskim i Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem 40-lecia PRL, odznaką "Za wzorową pracę w służbie zdrowia", złotą i srebrną odznakami "Zasłużony w rozwoju województwa katowickiego", Orderem Honorowym "Laur 50-lecia ŚAM", Złotą Odznaką Zasłużonemu dla Województwa Śląskiego, Medalem im. Ignacego Łukasiewicza, Medalem Golden Apple nadanym przez American Medical Students Association. Wyróżniony nagrodą I st. Wydz. Nauk Medycznych PAN, nagrodą zespołową PAN, nagrodami MZiOS (dwukrotnie), kilkakrotnie nagrodami za działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną I, II i III st. Rektora ŚAM, Nagrodą im. Fullbrighta, Nagrodą Daymon Reunion Foundation for Cancer Research oraz Nagrodą British Council. 1 X 2003 uhonorowany Tytułem doktora h.c. ŚAM. Wnioskodawcą nadania tytułu i związanego z tym postępowania był prof. dr hab. Marcin Kamiński. Tytułem doktora h.c. wyróżniony również przez AM we Wrocławiu. Na emeryturę przeszedł 30 IX 2004. Zmarł 7 sierpnia 2015 r.
źródło: www.sum.edu.pl/Autor: Redakcja | 16/08/2015
Komentarze
#1 | Jalel dnia 08.09.2015 21:11
I shared a 1962 white Chevy Impala with my sietsr Caryl (class of 1969). We bought it from our grandmother about the time I turned 16. We traded the Impala in for a 1963 Chevy Super Sport early in my senior year and soon after traded it to classmate Roxie Russel for his stock 1963 Chevy Bel Air. I also had a Honda 160 that I rode all through high school. I rode it a lot less after I had a wreck on the way to a Statesmen home football game, riding south on Plant Avenue. Steve Wingfield was on the back. I tore up my left knee but I believe he escaped without a scratch. Band Director Ed Carson was not happy when I turned my marching band uniform in at the end of the season with a big hole in the knee.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney