Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


Arcybiskup Jan Cieplak kandydat na ołtarze z Dąbrowy Górniczej

17 lutego 2016r., przypada 90 rocznica śmierci Apostoła Rosji, pierwszego Metropolity Wileńskiego, sufragana i administratora Archidiecezji Mohylewskiej, Sługi Bożego, Dąbrowianina, Arcybiskupa, ks. dr Jana Cieplaka. Wciąż jest to postać dość słabo znana w jego rodzinnym mieście Dąbrowie Górniczej. Arcybiskup nie ma w tym mieście swojego placu, czy ulicy, nie jest też patronem jakiejkolwiek szkoły, instytucji kulturalnej, czy uczelni.Ks. Jan Cieplak urodził się 17 sierpnia 1857 r. w Dąbrowie Górniczej, będącej wówczas w diecezji kieleckiej. Był synem Jacentego i Julii z domu Bugajska. Pochodził z rodziny robotniczej. Jego ojciec był górnikiem w kopalni Reden. Informuje nas o tym wypis metrykalny kościoła pw. Świętej Trójcy w Będzinie z dnia 23 sierpnia r. 1857, pod numerem 141, w którym stwierdza się, że Jacenty Cieplak, lat dwadzieścia pięć, górnik z kolonii Reden w Dąbrowie Górniczej, przyniósł do Chrztu świętego, dziecię, urodzone 17 sierpnia 1857r., z małżonki Julii z Bugajskich, lat dwadzieścia dwa. Dziecięciu temu nadano na Chrzcie świętym imię Jan. Proboszczem parafii był wtedy ks. Franciszek Wiśniewski.

Matka zmarła 2 lata po jego urodzeniu, przy porodzie kolejnego dziecka. Ojciec ks. Cieplaka ożenił się dwa lata później z Teodorą Oleśniewiczówną, z którą miał liczne potomstwo. Zmarł w 1889 roku w Rębiechowie, w parafii Węgleszyn, w powiecie jędrzejowskim. Chłopiec wychowywał się u babki Katarzyny Bugajskiej w Gołuchowicach. Kształceniem Jana zajął się brat nieżyjącej matki, ks. Jan Bugajski, proboszcz w Krasocinie.

W Kielcach skończył gimnazjum klasyczne, następnie seminarium i został księdzem. Swoją Mszę św. prymicyjną ks. Cieplak odprawił w kościele pw. św. Aleksandra w Dąbrowie Górniczej, który jest obecnie częścią Bazyliki Matki Boskiej Anielskiej. Miało to miejsce w dniu 15 sierpnia 1881r. W tym czasie był w Dąbrowie tylko jeden kościół, niedawno wybudowany kościół pw. św. Aleksandra.Pierwsza świątynia, wtedy jeszcze we wsi Stara Dąbrowa nosząca wezwanie św. Aleksandra była budowana w latach 1875-77. Ceglaną jednonawową budowlę z dwiema wieżami w części frontowej wzniesiono na podstawie projektów Juliana Polcera. Budowę zakończono 4 grudnia 1877 r. Był to kościół filialny parafii pw. Świętej Trójcy w Będzinie. 18 października 1885 r. został konsekrowany przez biskupa kieleckiego Tomasza Teofila Kulińskiego. 5 lutego 1891 r. kościół otrzymał status parafii. Jest to kościół, który przylega do północnej nawy obecnej bazyliki Matki Boskiej Anielskiej, pełniący funkcję kaplicy pw. św. Aleksandra. To bardzo ważna informacja! Wstępując do Bazyliki skręćmy w lewo, wstąpmy do tej prastarej kaplicy i pomódlmy się w intencji zapomnianego Arcybiskupa, kandydata na ołtarze.Później młody ks. Jan wyjechał do Rosji na dalsze studia w Akademii Duchownej w Petersburgu i tam już pozostał na bardzo długo, ukończył studia, obronił doktorat, a później został na ponad ćwierć wieku jej profesorem. Była to wtedy archidiecezja mohylewska, największa diecezja na świecie, obejmująca prawie cały obszar carskiej Rosji.

Co ciekawe związki ks, Cieplaka z jego rodzinną parafią w Dąbrowie były nadal podtrzymywane. Świadczy o tym. zachowany w jej archiwach dokument, Protokół poświęcenia i założenia węgielnego kamienia pod nowy kościół ku czci N. M. Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. W dokumencie tym czytamy, m. in.:„Z upoważnienia Jego Excellencyi Jaśnie Wielmożnego księdza Biskupa Dyecezyi Kieleckiej Tomasza Teofila Kulińskiego wydanego w Grodzisku 11/23 Lipca 1898 roku Ks. Leopold Dobrzański Prałat katedry kieleckiej, Dziekan Dekanatu Bendzińskiego, dnia 2 (drugiego) Sierpnia poświęcił i położył kamień fundamentalny pod nowy kościół pod wezwaniem N. M. Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. Ceremonii tej towarzyszyło 20 kapłanów i 4 kleryków. Wszyscy urzędnicy miejscowych zakładów fabrycznych, oraz Naczelnik powiatu Bendzińskiego i tysiące ludu pobożnego”.

Pod tym tekstem widnieje podpis Księdza Leopolda Dobrzańskiego.
Na kolejnym miejscu widnieje wpis i podpis Sługi Bożego Abp Jana Cieplaka:
Ksiądz Jan Cieplak Profesor Akademii Duchownej Petersburskiej, Dąbrowianin i w tym miejscu własnoręczny podpis.(wydaje się, że, z braku miejsca, tylko inicjały, natomiast wpis tytularny może być najprawdopodobniej ks. Jana Cieplaka), Dalej są kolejne wpisy kapłanów, nie do końca czytelne, które należy odszyfrować, co pozostawiam inwencji specjalistów. Z powyższego tekstu wynika, że Kandydat na Ołtarze Abp Jan Cieplak wspólnie z 20 kapłanami, położył kamień węgielny pod Bazylikę Matki Boskiej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej.Bazylika MBA w Dąbrowie Górniczej została wybudowana w latach 1898-1912

W 1908r. ks. dr Cieplak zostaje biskupem – sufraganem archidiecezji mohylewskiej. Obecnie ma ona swą siedzibę...w Mińsku na Białorusi. Później już po aresztowaniu i wyroku śmierci w słynnym pokazowym procesie w Moskwie, zostaje wydalony z Rosji (wtedy już radzieckiej). Wraca do Polski, gdzie zostaje powitany w glorii męczennika. Potem jedzie do Rzymu, a następnie udaje się do USA. W Ameryce otrzymuje zawiadomienie, że papież Pius XI mianował go 14 grudnia 1925 r. pierwszym arcybiskupem i metropolitą nowo powstałej metropolii wileńskiej.

Mamy szczególny dowód tej nominacji, świadczący o tym, że nowo mianowany Arcybiskup Wileński wciąż utrzymywał bliskie kontakty ze swoją rodzinna parafią. W zakrystii Bazyliki Matki Bożej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej wciąż wisi duże, oprawione zdjęcie Sługi Bożego abp. Jana Cieplaka z wypisaną przez niego dedykacją dla ówczesnego jej proboszcza ks. Grzegorza Augustynika: "Z serdecznym błogosławieństwem dla Kochanego Księdza Proboszcza i Jego zacnych parafian - ks. Jan Cieplak, arcybiskup wileński". Portret musiał być wykonany w USA, już po wyborze na Arcybiskupa Wileńskiego, co miało miejsce 14 grudnia 1925 r. Jest więc jednym z ostatnich portretów Sługi Bożego.Ingres do katedry wileńskiej miał się odbyć 25 marca 1926 r. Nie danym mu jednak było odbyć go za życia, gdyż zmarł po krótkiej chorobie 17 lutego 1926 r. w Passaic w stanie New Jersey. Po sprowadzeniu zwłok do Polski 16 marca 1926 r. zostaje pochowany w asyście Prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego w Katedrze Wileńskiej, obecnie Republika Litewska. Wtedy pogrzeb ten uważano za ingres do Katedry. Dnia 19 czerwca 1929 r. odsłonięto nagrobek, autorstwa prof. Bolesława Bałzukiewicza, upamiętniający go jako pierwszego metropolitę wileńskiego. W 1952 r. w Rzymie rozpoczął się proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Jana Cieplaka. zamrożony w latach 60-tych z powodów politycznych.

Arcybiskup Jan Cieplak wciąż spoczywa w wileńskiej Katedrze Stanisława Biskupa i św. Władysława, ale prawie nikt o tym nie wie, bo brakuje jakiekolwiek informacji na ten temat.

Nie ma jej też w jego rodzinnej Dąbrowie Górniczej, Jednak i tutaj od czasu do czasu pojawiają się o nim jakieś wzmianki lub coś się w jego sprawie dzieje. 17 lutego 1996 roku, śp. biskup Adam Śmigielski. poświęcił w Bazylice MBA tablicę z okazji 70. rocznicę śmierci Arcybiskupa, ufundowaną z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej. Później w niewyjaśnionych okolicznościach tablica została ściągnięta.W Muzeum Miejskim "Sztygarka" w Dąbrowie Górniczej w 2010r. odbyła się wystawa pt."Grzegorz Augustynik - społecznik, patriota i budowniczy Bazyliki Matki Boskiej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej". Wśród wielu bezcennych eksponatów historycznych z Bazyliki znajdował się przepiękny ornat gotycki, relikwia po księdzu Arcybiskupie Janie Cieplaku. Na stronie wewnętrznej, tylnej części ornatu możemy przeczytać, że został on wykonany w Oficynie Factum, A. Witkowskiego w Moskwie. W 1910 roku został zakupiony przez Ignacego Czajewskiego również w Moskwie. Potem musiał należeć do Arcybiskupa Jana Cieplaka, skoro w 1932 roku został nabyty przez ks. kan. S. Mazurkiewicza od spadkobierców Arcybiskupa. Od tego czasu jest własnością Bazyliki Bazyliki Matki Boskiej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. Możemy również przeczytać, że w latach 1951 - 1976 ornat został odnowiony.W dąbrowskim Muzeum "Sztygarka" znajduje się też piękny olejny obraz przedstawiający postać Sługi Bożego, autorstwa Leonarda Mierkiewicza.Nie jest tego w sumie zbyt zbyt wiele. Jednak jest nadzieja, że to się powoli zmieni. Niedawno ukazał się artykuł o Konferencji w Sankt Petersburgu w Posłańcu Królowej, dwumiesięczniku wydawanym przez Parafię Matki Bożej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, Nr 6/2015. Sądzę, że 90 rocznica śmierci Sługi Bożego, która przypada 17 lutego 2016r. jest świetną okazją, żeby Arcybiskupa Jana Cieplaka w jego rodzinnym mieście przypomnieć.


Piotr Dudała, 31 stycznia 2016r.Autor: Piotr Dudała | 31/01/2016
Komentarze
#1 | Franciszek dnia 01.02.2016 10:03
Nic więc dziwnego, że abp Jan Cieplak, po uwolnieniu z więzienia w Moskwie, od razu po przyjeździe do Warszawy z dworca kolejowego udał się w dniu 11 kwietnia 1924 roku do klasztoru Zakonu Kapucynów na ul. Miodowej prosząc o przyjęcie do Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego. Po odpowiednim przygotowaniu, w dniu 1 maja 1924 roku o. Wiator Rytel, kapucyn, dokonał aktu obłóczyn tercjarskich, nadając arcybiskupowi nowe imię – Franciszek. W związku z tym proces beatyfikacyjny mogliby wznowić także ojcowie kapucyni przy pomocy niektórych żeńskich zgromadzeń bł. Honorata.
ks. Krzysztof Pożarski
Sankt Petersburg
#2 | Zygmunt dnia 01.02.2016 09:57
Bardzo ważnym tytułem dla Abp Jana Feliksa Franciszka Cieplaka jest nadany mu w USA przydomek Apostoła Tułaczy, jako że nigdy nie przestał być tułaczem, tułał się bowiem po świecie przez okres 46 lat aż do samej śmierci.
Henryk Majchrowicz, Wileńskie Rozmaitości w Bydogoszczy, lipiec-październik 2007r. :
Ks. Arcybiskup Jan Cieplak był uważany za SŁUGĘ BOŻEGO. Ten tytuł otrzymują katolicy, którzy umierają w opinii świętości czyli tytuł ten należy się tym, którzy w swoim życiu naśladowali Jezusa Chrystusa w stopniu heroicznym. Niezwykła dobroć, wielka pobożność i uprzejmość, gorliwość w wykonywaniu swych obowiązków, duże poczucie sprawiedliwości i idealny patriotyzm, troska o dusze młodzieży, bohaterska odwaga i poświęcenie dla bliźnych - czyniły Sługę Bożego doskonałym wychowawcą, najwyższym wzorem kapłana i misjonarza. Można powiedzieć, że Arcybiskup Cieplak był prekursorem ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski i Papieża Jana Pawła II. Ciężkie miał życie Sługa Boży nigdy nie przestał być tułaczem, tułał się bowiem po świecie przez okres 46 lat aż do samej śmierci. Był nie tylko tułaczem, był też pierwszym męczennikiem polskim w Rosji sowieckiej (jako duchowny wyższego stopnia). Od kilkunastu lat toczy się w Rzymie proces informacyjny Sługi Bożego. Powinniśmy modlić się o wyniesienie Sługi Bożego na ołtarze, aby proces ten doprowadził do beatyfikacji i kanonizacji w możliwie krótkim terminie.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney