Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


Marian Kałuski: Sługa boży abp wileński Jan Cieplak

(...) Jan Feliks (ochrzczony jako Jan Chrzciciel) Cieplak urodził się 17 sierpnia 1857 roku w Dąbrowie Górniczej (Zagłębie Dąbrowskie, woj. śląskie). Ukończył gimnazjum w Kielcach, następnie tamtejsze katolickie seminarium duchowne (1873-78), po czym Akademię Duchowną (1882) w Petersburgu i tam też 24 lipca 1881 roku przyjął święcenia kapłańskie. Od 1883 roku wykładał na tej Akademii: archeologię biblijną, liturgię, teologię moralną oraz uczył śpiewu kościelnego. 12 czerwca 1908 roku papież Pius X mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji mohylewskiej – największej wówczas kościelnej jednostki administracyjnej na świecie, obejmującej swym zasięgiem niemal całe państwo rosyjskie. Na tym stanowisku rozwinął bardzo ożywioną działalność duszpasterską i patriotyczno-narodową i zyskał miano apostoła Syberii. W 1909 roku konsekrował kościół katolicki dla Polaków w Harbinie (Chiny). Po rezygnacji z urzędu w 1914 roku arcybiskupa mohylewskiego Wincentego Kluczyńskiego został administratorem apostolskim tej archidiecezji; 29 kwietnia 1919 roku papież Benedykt XV mianował go arcybiskupem tytularnym.Po obaleniu caratu w lutym 1917 roku brał udział w pracach Komisji Likwidacyjnej ds. Królestwa Polskiego. Podczas prześladowania Kościoła katolickiego przez bolszewików abp Cieplak dwukrotnie – w latach 1920 i 1922 – trafiał do więzienia. W dniach 21-25 marca 1923 roku odbył się w Moskwie jego proces pokazowy, na którym wraz z 14 innymi duchownymi został skazany na karę śmierci za "podżeganie do buntu przez zabobony". Jednakże pod naciskiem międzynarodowym i ostrzeżeniach ze strony rządu polskiego władze sowieckie zamieniły mu najpierw wyrok na 10 lat więzienia, a następnie wydaliły z ZSRR, skąd 12 kwietnia 1924 roku wyjechał przez Rygę do Polski. W rok później został tu odznaczony Wielką Wstęgą Orderu Odrodzenia Polski.

Na zaproszenie Polonii amerykańskiej i Kościoła amerykańskiego abp Cieplak 25 października 1924 roku udał się drogą morską z Rzymu do Stanów Zjednoczonych. Jako męczennik za wiarę katolicką odbył triumfalną pielgrzymkę po tym kraju. Na samą uroczystość jego powitania w Nowym Jorku przybyło dwustu księży, a także 10 tys. Polaków zamieszkałych w Ameryce. Z abp Cieplakiem spotkał się prezydent Stanów Zjednoczonych – Calvin Coolidge. Arcybiskup odwiedził prawie siedemset polskich kościołów i parafii, szkół czy też polskich organizacji znajdujących się w 25 diecezjach w USA, wygłaszając przeszło 800 kazań i przemówień. Umocnił w wierze i w przywiązaniu do Polski olbrzymie rzesze rodaków („Gazeta Petersburska” styczeń 2016).

10 lutego 1925 roku został podpisany konkordat Polski ze Stolicą Apostolską, który 30 maja został ratyfikowany i zatwierdzony podpisami przez prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, premiera Władysława Grabskiego i ministra spraw zagranicznych Władysława Skrzyńskiego. W myśl konkordatu została zorganizowana nowa organizacja terytorialna Kościoła katolickiego w Polsce. Do dotychczasowych arcybiskupstw: Gniezno, Lwów i Warszawa przybyła prowincja kościelna Wilno i Kraków.
W czasie pobytu abpa Jana Cieplaka w USA papież Pius XI 14 grudnia 1925 roku mianował go arcybiskupem i pierwszym metropolitą wileńskim. Ingres miał się odbyć 25 marca 1926 roku. Niestety,
na początku lutego 1926 roku arcybiskup doznał silnego przeziębienia, które doprowadziło do ostrego zapalenia płuc, a w konsekwencji do nieoczekiwanej śmierci. Abp Jan Cieplak zmarł 17 lutego 1926 roku w szpitalu w Passaic, koło Nowego Jorku. Ks. F. Rutkowski w książce „Arcybiskup Jan Cieplak” napisał, że pragnieniem Polaków w Ameryce był jego pochówek na amerykańskiej ziemi, ale uznali, że „jedyne prawo do arcybiskupa ma Wilno lub Wawel, który gromadzi wszystkich największych w narodzie”.

Zwłoki Arcybiskupa przybyły do Polski i 16 marca 1926 roku zostały pochowane w katedrze wileńskiej św. Stanisława, biskupa. W pogrzebie z wojskowymi z honorami uczestniczył prezydent RP – Stanisław Wojciechowski, minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego – Stanisław Grabski, a także minister spraw wewnętrznych – Władysław Raczkiewicz. W ten sposób pogrzeb abp. Jana Cieplaka był dla niego jednocześnie pośmiertnym ingresem do katedry wileńskiej.

Na miejscu pochówku abpa Cieplaka, w ścianie dotykającej zakrystii, odsłonięto w lipcu 1929 roku jego nagrobny pomnik. Wyobrażony na nim jest arcybiskup w stroju pontyfikalnym z wzniesionym krzyżem w prawej i pastorałem w lewej ręce. Tło i obramowanie wykonane robotą stiukową w kolorze marmuru kieleckiego było dłuta wybitnego rzeźbiarza wileńskiego prof. Bolesława Bałzukiewicza. Napis był następujący: „Ksiądz Jan Cieplak Dr. teolog. Nominat Arcybiskup – Metropolita Wileński, ur. 1857 r. Na kapł. wyśw. 1878. Długoletni profesor Akademii Duch. w Petersburgu. Od r. 1908 Biskup-Sufragan Mohylewski. Od r. 1919 rządził Archid. Mohylewską. Za wiarę i Kościół przez komunistów wtrącony do więzienia 30 marca 1923 r. Skazany na śmierć, za wstawiennictwem Ojca św. Piusa XI i mocarstw Zagr. Zwolniony. Wrócił do Polski. Gdy niósł otuchę Polakom w Ameryce, mianowany dnia 14 grudnia 1925 R. na Arcybiskupstwo Wileńskie. Zmarł w Passaic N. Y. 17 lutego 1926 r. Osierocając swą stolicę wprzód, nim ją objąć zdołał. Mąż głębokiej wiedzy, silnej wiary, wielki miłośnik Kościoła i Ojczyzny, miłosierny względem ubogich i cierpiących”. Poświęcenia pomnika dokonał abp Edward Ropp, były biskup wileński i metropolita mohylewski na wygnaniu, w otoczeniu licznego zastępu księży, którzy wyższe wykształcenie teologiczne otrzymali w Akademii Duchownej w Petersburgu i w znacznej większości byli tam uczniami abpa Cieplaka. Po Mszy św. ża¬łobnej wygłosił okolicznościowe przemówienie prałat Ludwik Gawroński z Kielc, który także był profesorem tejże Akademii i przyjacielem abpa Cieplaka („Gazeta Petersburska” styczeń 2016).

Podczas rządów sowieckiej administracji katedra w Wilnie została w 1950 roku zamknięta i przekształcona na magazyn, a potem na salę koncertową organowej muzyki. W czerwcu 1956 roku otwarto w niej także galerię obrazów skradzionych Polakom. Władze sowieckie nie ruszyły jednak pomnika abpa Jana Cieplaka. Katedra została zwrócona katolikom w 1989 roku i wkrótce rekonsekrowana. Litwini jeszcze wówczas okupujący polskie Wilno uczynili z katedry „litewską świątynię narodową” i od tej pory całe duszpasterstwo parafialne, jak i msze św. odbywają się wyłącznie w języku litewskim, uniemożliwiając 100-tysięcznej rzeszy Polaków tam mieszkającym odprawianie nabożeństwa w ich ojczystym języku w tej historycznej POLSKIEJ świątyni. Antypolonizm biskupów i duchownych litewskich doprowadził do tego, że przed samą historyczną wizytą „polskiego” papieża Jana Pawła II na Litwie w dniach 4-8 września 1993 roku, w katedrze wileńskiej usunięto nagrobne epitafium abpa Jana Cieplaka, a w miejsce jego stanęło popiersie litewskiego biskupa bł. Jerzego Matulewicza (Jurgis Matulaitis). „Polski” papież Jan Paweł II, chociaż bardzo dobrze znał historię apba Jana Cieplaka, zignorował ten fakt i 4 września 1993 roku modlitwą w wileńskiej katedrze rozpoczynał swoją apostolską wizytę na Litwie, tak jakby nic antypolskiego się w niej nie stało. A przecież tak postępując Litwini dopuścili się złowrogiego aktu i nieuszanowania miejsca pochówku pierwszego metropolity wileńskiego. Tym bardziej musi to dziwić, że abp Jan Cieplak będąc profesorem Akademii Duchownej w Petersburgu był wychowawcą niektórych późniejszych litewskich biskupów i duchownych, jak np.: Franciszka Karewicza (Karevicius) i Józefa Skwireckiego (Skvireckas), a także biskupów: Antoniego Baranowskiego, Kacpera Felicjana Cyrtowta, Antoniego Karasia (Karosas), Leonarda Mieczysława Pallulona, Kazimierza Połtarokasa, Mieczysława Reinys czy też samego Jerzego Matulewicza, z którym spotkał się w Rzymie w 1924 roku. Wychowankiem abpa Cieplaka był także ks. Jonas Maironis, litewski poeta i dramaturg. Niestety, także Kościół polski przemilczał tę przykrą i o wyraźnie antypolskiej wymowie sprawę.

Jak zauważa redakcja „Gazety Petersburskiej”: „Obecnie w imię pewnej uczciwości i dziejowej sprawiedliwości trzeba domagać się, aby nagrobne upamiętnienie Sługi Bożego abp. Jana Cieplaka wróciło na swoje dawne miejsce w katedrze św. Stanisława w Wilnie. Ono prawdopodobnie zachowało się i jest skrycie gdzieś przechowywane w katedrze”.

O otwarciu procesu beatyfikacyjnego abpa Jana Cieplaka myślano zaraz po jego nieoczekiwanej śmierci. Nalegała na to zwłaszcza Polonia amerykańska. Jednak do jego otwarcia doprowadził dopiero znany kapłan archidiecezji wileńskiej i działacz emigracyjny ks. Walerian Meysztowicz (1893-1982), który przez wiele lat mieszkał w Watykanie (w 1945 założył Polski Instytut Historyczny w Rzymie), za namową ks. prał. Giovanniego B. Montiniego (późniejszego papieża Pawła VI), doprowadził do oficjalnego rozpoczęcia 23 czerwca 1952 roku procesu beatyfikacyjnego przed diecezjalnym Trybunałem Wikariatu Miasta Rzymu. Zezwolił na to swoim wstępnym aktem Pius XII, a inicjatywę tę poparli także ówcześni polscy hierarchowie, wśród których było wówczas wielu patriotów polskich.

Kardynał-prefekt Cicognani na osobistej audiencji przedstawił papieżowi Janowi XXIII decyzję kardynałów o uznaniu prawowierności pism abpa Cieplaka. A ponieważ papież Jan XXIII decyzję tę "najmiłościwiej uznać i zatwierdzić raczył", Kongregacja wydała dekret o prawomyślności "pism Sługi Bożego Jana Cieplaka, arcybiskupa wileńskiego". Za pontyfikatu papieża Pawła VI proces zbliżał się już do zakończenia i ogłoszenia daty beatyfikacji. Sprawa ta była wówczas priorytetowa, a toczyła się niemal równolegle ze sprawą beatyfikacji o. Maksymiliana Kolbego. Brakowało tylko tzw. "animadversiones" (zastrzeżenia) – nt. ewentualnych zarzutów przeciwko świętości arcybiskupa. Postulator procesu osobiście na prywatnej audiencji u Pawła VI poprosił go o przyspieszenie wydania tego dokumentu. Tymczasem papież, który zanim jeszcze objął ten urząd, sam zachęcał ks. Meysztowicza do rozpoczęcia starań o beatyfikację, nie zdecydował się na wydanie "animadversiones", co spowodowało wstrzymanie, a nawet zrezygnowanie z procesu beatyfikacyjnego. Ciekawe, że papież Jan Paweł II, który wyniósł na ołtarze całe mrowie Polaków, jakoś dziwnie zapomniał o abp Janie Cieplaku. Kogo teraz nie chciano urazić? Dlaczego Jan Paweł II nie chciał być promotorem prawdy o świątobliwym abpie Janie Cieplaku? Tym bardziej, że on bardziej zasługiwał na świętość – wyniesienie na ołtarze bo był męczennikiem za wiarę niż Jan Paweł II.

W tej sprawie ks. Meysztowicz w swojej książce "Gawędy o czasach i ludziach" (Londyn 1983) w opowiadaniu o abpie Cieplaku napisał tylko jedno zdanie: "Można robić różne na ten temat domysły – wszystkie niepewne; wszystkie mogą kogoś urazić lub czyjś gniew obudzić. Lepiej ich zaniechać".

Dziś jednak można być pewnym, że proces beatyfikacyjny abpa Jana Cieplaka wstrzymano wskutek poprawności politycznej niektórych watykańskich hierarchów i przyjętej wówczas polityki zbliżenia z Sowietami. Na spotkaniu we francuskim Metzu w sierpniu 1962 roku w największej tajemnicy uzgodniono bowiem, że biskupi Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego przybędą na Sobór Watykański II, pod warunkiem jednak, że nie dojdzie na nim do potępienia komunizmu. Tak też się stało, stąd wówczas beatyfikacja abpa Cieplaka – męczennika komunizmu – byłaby dla Watykanu bardzo niewygodna. Czy także dla Boga?!

Obecnie czynione są starania o wznowienie procesu beatyfikacyjny pierwszego metropolity wileńskiego Jana Cieplaka (informacje te opracowane przez Annę Mroczek pochodzą od ks. K. Pożarskiego z Petersburga).

W dniach 13-15 listopada 2015 roku w Petersburgu odbyła się międzynarodowa konferencja o abp Janie Cieplaku „Znaczenie życia i działalności arcybiskupa Jana Cieplaka dla Kościoła katolickiego w Rosji i w Polsce 1882–1926”, poświęcona życiu i działalności administratora archidiecezji mohylewskiej. Okazją do jej zorganizowania była przypadająca 17 lutego 2016 roku 90. rocznica śmierci abpa Cieplaka. W programie, oprócz referatów historyków z Polski i Rosji, było także odsłonięcie wystawy fotograficznej i tablicy pamiątkowej w kościele św. Stanisława. Konferencja została zorganizowana przez Dziekanat Północno-Zachodniego Regionu Archidiecezji Matki Bożej w Moskwie, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Polonia” im. Adama Mickiewicza, Petersburski Związek Polaków im. Bp. Antoniego Maleckiego, Parafię Św. Stanisława w Petersburgu (główny organizator), przy współpracy z Instytutem Polskim w Petersburgu i Fundacją „Pomoc Polaków Na Wschodzie” w Warszawie. Podczas gdy w latach 50. XX w. biskupi polscy popierali starania o beatyfikację abpa Jana Cieplaka, teraz, uznając to za sprawę Kościoła rosyjskiego, zupełnie ją ignorują. Potwierdza to brak chociażby jednego biskupa polskiego na konferencji (...).źródło: Marian Kałuski Polsko-Polonijna Gazeta Internetowa Kworum, www.kworum.com.pl/art7750,sluga_bozy_abp_wilenski_jan_cieplak.htmlAutor: Redakcja | 17/10/2017
Komentarze
#1 | VondahiEle dnia 16.12.2017 22:16
get a personal loan with bad credit
fast online loans
<a href="https://smajloans.com/">need a loan</a>
money lenders for bad credit
#2 | DonnaMOK dnia 02.12.2017 21:20
payday advance
cash advance
<a href="https://smajloans.com/">online payday loans</a>
payday loans
pay day loan
<a href="https://loanstrast.com/">payday loans no credit check</a>
payday advance
payday loans online
<a href="https://loansfast.us.com/">cash advance loans</a>
payday advance
#3 | Susannanen dnia 01.12.2017 23:53
payday loans no credit check
online loans
<a href="https://smajloans.com/">payday advance</a>
cash advance loans
online payday loans
<a href="https://loanstrast.com/">payday loans</a>
cash loans
pay day loans
<a href="https://loansfast.us.com/">online payday loans</a>
online payday loans
#4 | SarahBor dnia 25.11.2017 20:09
payday loans charlotte nc
how to get fast cash
<a href="https://loanstrast.com/">cash loans today</a>
secure loans
#5 | SarahBor dnia 24.11.2017 20:32
fast cash now
loans direct lenders
<a href="https://loanstrast.com/">payday loans el paso tx</a>
my payday loan
#6 | Carriedrymn dnia 23.11.2017 23:41
same day loan
personal loan bad credit
<a href="https://loanstrast.com/">signature loans</a>
easy payday loans online
#7 | Carolthapy dnia 22.11.2017 17:48
weekend payday loans
express payday
<a href="https://loanstrast.com/">express cash advance</a>
las vegas payday loans
#8 | Berthagloky dnia 22.11.2017 03:05
paydayloans com
payday loans in pa
<a href="https://loanstrast.com/">online payday loans for bad credit</a>
bad credit loans online
loans direct lenders
<a href="https://loansfast.us.com/">direct lender payday loans online</a>
loans for poor credit
#9 | Jacek Socha dnia 19.10.2017 11:20
Jacek Socha - 13.10.17 11:44
Mala uwaga;
proces beatyfikacyjny abp Jana Cieplaka rozpoczety w1952 roku nie byl zakonczony, bo zostal wstrzymany przez Papieza PAWLA VI, a wiadomo, ze z powodu aby nie narazac sie komunistom.
W Papieskim Instytucie Studiow Koscielnych w Rzymie przechowywane sa archiwa z trwania tego przerwanego procesu beatyfikacyjnego abp Jana Cieplaka i tylko one moga wyjasnic te sprawe, z nadzieja, ze doczekamy sie wyniesienia na oltarze tego Wielkiego Duchownego.
Co do sw. Jana Pawla II to uwazam, ze byl zbyt skromnym czlowiekiem aby SAM CHCIAL aby byc uwielbianym przez wiernych, to katolicy wierzacy w JEGO WIELKOSC uwielbiali go na calym swiecie.
Pozdrawiam
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney