Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


Rekreacja i sport zawładną placem Papieskim

Skate-park, oczka wodne, kawiarnie i kilka boisk sportowych to nowy pomysł miasta na zagospodarowanie zapuszczonego dziś placu Papieskiego w Sosnowcu. Urzędnicy planują przeznaczyć na jego realizację 3,7 mln złotych. Niewykluczone, że realizację projektu wspomoże również Kościół. Po wizycie Jana Pawła II w Sosnowcu pozostał krzyż i odsłonięty w czerwcu 2006 roku pomnik ojca świętego. Klapą zakończyły się poprzednie projekty, np. budowy 40-metrowej barki, mającej pełnić rolę amfiteatru. Barka poróżniła radnych i w efekcie porzucono pomysł jej budowy. W tym tygodniu idea znowu odżyła.

Radni zapoznali się z dwiema koncepcjami zagospodarowania 8 hektarów tego terenu. Podoba się im pomysł pracowni architektonicznej z Katowic.- Z poprzedniego projektu zachowała się jedynie barka. Jeśli miasto zrealizuje ten projekt, to stanie ona w pobliżu krzyża i pomnika Jana Pawła II. Cały teren wokół centralnej części placu będzie miał charakter rekreacyjno-sportowy - mówi Grzegorz Dąbrowski, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.Po lewej stronie pomnika mją powstać m.in. skate-park, plac zabaw i oczko wodne. Będzie też zaplecze gastronomiczne. Wszędzie pojawią się ławki oraz drzewa i krzewy ozdobne. Prawa strona będzie miała charakter sportowy.- Zakładamy, że powstanie tam sześć boisk. Między innymi do piłki nożnej, siatkówki czy koszykówki. W całym Sosnowcu nie ma podobnego miejsca, a ten plac idealnie się do tego nadaje - podkreśla radny Wiesław Suwalski.Obliczono, że inwestycja ma kosztować 4 mln 200 tys. zł. W projekcie przyszłorocznego budżetu przeznaczono na ten cel 3,7 mln zł.W przyszłym roku, 14 czerwca, minie 10. rocznica wizyty Jana Pawła II w Sosnowcu. Mieszkańcy mają nadzieję, że wtedy plac będzie przynajmniej w części zagospodarowany.- Jeżeli do tego czasu będą już widoczne jakieś zmiany, to myślę, że nowy biskup diecezji sosnowieckiej włączy Kościół do współfinansowania tego projektu. Jednak ludzie muszą widzieć, że coś się tam dzieje. Wtedy, jak można przypuszczać, parafie z chęcią przyłączą się do zbiórki pieniędzy - mówi ksiądz Jarosław Kwiecień, rzecznik diecezji sosnowieckiej.Plac Papieski już dziś jest miejscem szczególnym. Tam odbyło się w czerwcu tego roku Forum Młodych, podczas którego koncert Piotra Rubika zgromadził kilkanaście tysięcy ludzi. W kolejne rocznice wyboru Karola Wojtyły na papieża zbierają się tam rzesze wiernych.źródło: Sebastian Reńca - POLSKA Dziennik Zachodni
Autor: Piotr Dudała | 20/11/2008
Komentarze
#11 | niekompetentny dnia 22.11.2008 18:39
CHRONIONY Wink)
#12 | niekompetentny dnia 22.11.2008 18:38
Niech wyjaśnią ,uzasadnią(na piśmie)co wg nich w TEJ SPRAWIE stanowi tajemnicę handlową???tzn .co muszą utajnić.Gmina wykłada środki publiczne (ona są jawne) na co i co w zamian otrzymuje ????Tut. Nie chodzi o ujawnienie technicznej informacji.(technologii,produkcji z czego mogą skorzystać(po jej ujawnieniu) inni przedsiebiorcy.
Tym sposobem gmina może zawierac umowy z różnymi przedsiębiorcami np. ze mną i umarzać mi podatek od nieruchomości i zasłaniac się klauzula o zachowaniu tajemnicy handlowej .
Jest sponsorin -jest ! handlowej.ABSURD !!!!TO MA BYĆ HRONIONY INTERES PUBLICZNY !!!!
To ,że Górski i jego ekipa uskuteczniają prywatę to najwyższy czas z tym skończyć.
To są środki publiczne.Jechać równo z Górskim ,skarbnikiem !
Art. 1.Ustawa o zwal.nieucz.konkurencji
Ustawa reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności
gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu
i usługach r11; w interesie publicznym, przedsiębiorców oraz klientów.
Art. 11.
1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie
cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie
od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy.
4. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca
podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
Art. 15a.
Czynem nieuczciwej konkurencji polegającym na przekupstwie OSOBY PEŁNIĄCEJ
FUNKCJĘ PUBLICZNĄ Jest określone w art. 229 Kodeksu karnego zachowanie osoby fizycznej:
1) będącej przedsiębiorcą;
2) działającej na rzecz przedsiębiorcy w ramach uprawnienia do jego reprezentowania
albo podejmowania w jego imieniu decyzji lub wykonywania nad nim kontroli;
3) działającej na rzecz przedsiębiorcy, za zgodą osoby, o której mowa w pkt 2.
#13 | @niekompetentny dnia 22.11.2008 17:56
co w takim razie władze miasta ukrywają w sprawie umorzeń podatków CTL Maczki Bór,zasłaniając się tajemnicą handlową? czy sprawę nie powinna więc zbadać...wszyscy wiemy kto? domagamy się w pełni przejrzystych finansów publicznych, zgodnie z ustawą o finansach publicznych?
#14 | niekompetentny dnia 22.11.2008 16:25
W Sosnowcu obowiazują łukawsko-górskie przepisy(zapewniam,że nigdzie nie publikowane i nie stosowane)
Wobec powyzszego uprzejmie donoszę /;-))) /,co nastepuje ;
Klauzule umowne dotyczące wyłączenia jawności ze względu na tajemnicę handlową w umowach zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych lub inne podmioty, o ile wynikające z umowy zobowiązanie jest realizowane ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, UWAŻA SIĘ ZA NIEZASTRZEŻONE, z WYŁĄCZENIEM INFORMACJI technicznych W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich w tajemnicy. Natomiast przepis art. 14 ustawy o finansach publicznych określa obowiązki zarządu jednostki samorządu terytorialnego wynikające z zasad jawności i przejrzystości finansów publicznych zawartych w rozdziale 2 ustawy.
Art. 14.e) wykaz osób prawnych i fizycznych ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ( czyli ; MZZL.,Muzeum, Teatr, Zamek, Klub, Biblioteka itp.) którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,
Omawiany przepis nałożył na prezydentów miast, starostów i marszałków województw obowiązek służący realizacji ZASADY JAWNOŚCI I PRZEJRZYSTOŚCI FINANSÓW PUBLICZNYCH - TEJ SAMEJ ZASADY - KTÓRĄ MINISTER FINANSÓW REALIZUJE W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 13. ZGODNIE Z ART. 14 PKT 2 - INFORMACJĘ OBEJMUJĄCĄ WW. WYKAZ ZARZĄD JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PODAJE DO PUBLICZNEJ wiadomości za rok budżetowy - w terminie do 31 maja roku następnego.
Zgodnie z art. 12 ustawy o finansach publicznych, gospodarka środkami publicznymi jest jawna.
Zgodnie z ustawami rustrojowymir1;, jednostki samorządu terytorialnego samodzielnie prowadzą gospodarkę finansową, w ramach budżetu. Odpowiedzialny za realizację budżetu jest organ wykonawczy. W ramach wykonywania budżetu prezydent miasta, starosta oraz marszałek województwa powinien podejmować różnego rodzaju działania, zmierzające do prawidłowej i terminowej realizacji zadań, objętych tym budżetem.
Informacje zawarte w podanym do wiadomości publicznej wykazie, o którym mowa w art. 14 pkt 2 lit. d, e i f ustawy o finansach publicznych, powinny umożliwiać identyfikację podmiotów, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z innych ustaw (między innymi o ochronie danych osobowych, ochronie informacji niejawnych, o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz ustawy - Ordynacja podatkowa).
Ustawa o finansach publicznych nie określa sposobu i miejsca publikacji informacji, o których mowa w art. 14, pozostawiając ich ustalenie organom jednostek samorządu terytorialnego. W związku z tym należy przyjąć, że informacje zarządu jednostki samorządu terytorialnego, które są przeznaczone dla mieszkańców danej jednostki samorządu, powinny być ogłaszane w sposób przyjęty zwyczajowo.
W celu zapewnienia przejrzystości finansów publicznych jednostki sektora finansów publicznych stosują jednolite zasady rachunkowości określone przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych. Zostało ono opublikowane w Dz.U. Nr 142 pod poz. 1020. W rozdziale 2 rozporządzenia można odnaleźć szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostek.

#15 | anonim dnia 22.11.2008 16:00
i co z tymi umorzreniamu dla maczek???
tajne przez poufne, niby dlaczego?
#16 | do kompetentnego dnia 22.11.2008 15:17
Widzę że pisze tu ktoś nieźle zorientowany w prawie samorządowym - to przy okazji skromna prośba o informacje prawną - a jak to jest z finansami jednostek podległych samorządowi. Głównie chodzi mi o placówki kultury - Muzeum, Teatr, Zamek, Klub, Biblioteka - czy to co tam dzieje w sferze finanów jest tajne, niedostępne dla obywateli Sosnowca. Np. dotacje, obrót środkami, dochody, inwestycje i zakupy, koszta remontów, ilośc etatów a nawet płace kierownictwa - co z tego jest i czy jest tzw tajemnicą handlową / tak twierdzą / Dlaczego nie uaktualnia się danych w BIP, czy jest taki obowiązek ? Dość kuriozalne, wydaje mi się traktowanie placówek finansowanych z budżetu miasta jak zaklady biznesowe i utajnianie wszytkiego conajmniej jak w agendach CIA czy Wojska. Słyszałam że to zjawisko charakterystyczne tylko dla naszego miasta.
#17 | ubezwłasnowolnienie dnia 22.11.2008 15:03
dotyczy podatku od użytkowania wieczystego.
Właściciele nieruchomości lokalowych płacą podatek od użytkowania wieczystego a Łukawski z Górskim samo przywłaszczyli sobie lokale użytkowe(które stanowią nieruchomość wspólną) i naliczają bardzo wyskoki czynsz na rzecz MZZL.
Te lokale użytkowe praktycznie są pod chmurką bez gruntu.Istny DEKRET BIERUTA W WYKONANIU GURU ŁUKAWSKIEGO I GÓRSKIEGO.
#18 | anonim dnia 22.11.2008 14:45
podatków od CTL Maczki Bór, temat sesji?
#19 | anonim dnia 22.11.2008 14:44
jakich podatków?
#20 | Co ma Prezydent Górski do ukrycia w sprawie podatk dnia 22.11.2008 14:41
USTAWA z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych stanowi, że finanse publiczne są jawne.

Rozdział 2

Jawność i przejrzystość finansów publicznych

Art. 11.
1. Finanse publiczne są jawne.

2. Jawność finansów publicznych jest realizowana, z zastrzeżeniem ust. 3, w szczególności przez:

1) jawność sejmowej debaty budżetowej i debat budżetowych jednostek samorządu terytorialnego;

2) jawność sejmowej debaty nad sprawozdaniem z wykonania budżetu państwa i debat nad wykonaniem sprawozdań budżetowych jednostek samorządu terytorialnego;

3) podawanie do publicznej wiadomości:

a) kwot dotacji udzielanych z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

Cool zbiorczych danych dotyczących finansów publicznych przez Ministra Finansów;

4) udostępnianie corocznych sprawozdań dotyczących finansów i działalności jednostek należących do sektora finansów publicznych.

3. Jawność finansów publicznych wyłącza się w stosunku do tych środków publicznych, których pochodzenie lub przeznaczenie zostało uznane za tajemnicę państwową na podstawie odrębnych przepisów lub jeżeli wynika to z umów międzynarodowych.

Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney