Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


Eutanazja po sosnowiecku

Eutanazja to uśmiercenie osoby niepełnosprawnej a narzędziem tego czynu jest druga osoba. Eutanazją jest również świadoma, polityczna izolacja „zdrowej” części społeczeństwa od „chorej”, właśnie taka jaką widzimy w niemieckim piśmie z lat 30-tych. I tym tropem poszedł właśnie polski lekarz, członek Zespół d./s. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, powołany przez Prezydenta Sosnowca do ochrony praw osób z niepełnosprawnością.Eutanazja jest zabroniona w większości społeczeństw światowych ze względów kulturowych i religijnych, czyli niemal na całym cywilizowanym świecie, niestety poza „postępowym” Beneluksem i niektórymi stanami USA oraz Australii. W Polsce eutanazja jest zabroniona również, ale miała już miejsce a dokonywali jej w czasie okupacji Niemcy na osobach niepełnosprawnych.Decyzją prezydenta Górskiego z 21.III.2007 powstał na mocy Zarządzenia 261 Zespół d./s. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jego zadaniem jest likwidacja barier architektonicznych w mieszkaniach, czyli poszerzenie drzwi tak, aby osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogły wydostać się z pokoju, bądź dotrzeć do łazienki a potem nie poślizgnąć się w niej (posadzka antypoślizgowa). No i wanny, do których osoby niepełnosprawne po prostu nie są w stanie wejść zastąpić na brodziki. Są również inne zadania, jak dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z porażeniem mózgowym czy autyzmem bądź organizacja miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.Trudności zaczynają się jednak z podjazdami do bloków i domów jednorodzinnych i to stanowi meritum niniejszego artykułu, wszak wydostanie się z mieszkania dla nas, niepełnosprawnych jest problemem najistotniejszym. Podjazd stanowi antidotum na izolację społeczną, wykluczenie edukacyjne i zawodowe. Na likwidację barier architektonicznych Sosnowiec, który kiedyś stanowił wzór dla innych miast otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dramatycznie małe środki, dwukrotnie mniejsze niż w 2008, (a tak a propos, czy ktoś mówił o bezkryzysowej „zielonej wyspie” w Europie?). No tak, ale teraz musimy tę kasę dzielić, ale jak? Na 10 wniosków tylko 4 można rozpatrzyć pozytywnie. Rozwiązanie tego problemu znalazł jeden z radnych Sosnowca, medyk o którym we wstępniaku.Doktor Ornowski jest dow-cipnym lekarzem i wpadł na pomysł, aby pani Marta z ulicy Chmielnej została pozbawiona tego podjazdu argumentując, że jest z roku 1919 czyli ma 91 lat. „Primus non nocere”, bo tak brzmi hipokratesowa przysięga, tak sobie coś przypominam wszak z etyką lekarską niewiele miałem wspólnego, zwłaszcza w ostatnich latach. Jak można klasyfikować pacjentów ze względu na ich wiek?! Zapewne w stalinogrodzkich uczelniach medycznych etyki nie było.Lekarz Ornowski, który na zebraniu w tym dniu siedział w znanym rozkroku Putina (na sali były 3 kobiety, sic!) czytając „Wyborczą”, która na „jedynce” jasno pisała o zapaści polskiej służby zdrowia był łaskaw wyartykułować, że ta pani jest za stara, by zasługiwać na pomoc ze strony państwa polskiego nie był wyjątkiem pośród sosnowieckich radnych. Pan Prezydent powołał jeszcze dwóch radnych lewicy: Suwalskiego i Kazimierczaka, którzy są gośćmi na spotkaniach komisji, przy czym radnego Suwalskiego poznałem po raz pierwszy (podobnie jak dra Ornowskiego), pomimo 4-letniego systematycznego uczestnictwa w tym gremium. Jestem dumny, że mogę (podobnie jak i Ania Sporyszkiewicz) systematycznie uczestniczyć w jej obradach, wszak spełniamy swój obywatelski obowiązek. Ale radnych: Ornowskiego, Suwalskiego i Kazimierczaka powołało społeczeństwo i mam nadzieję, że to one rozliczy sosnowiecką lewicę w samorządowych wyborach jesienią.Krzysztof Korn


Autor: Krzysztof Korn | 14/05/2010
Komentarze
#1 | Marto dnia 27.11.2015 04:58
Wow, that's a really clever way of thinnikg about it!
#2 | Cendrine dnia 18.12.2014 06:27
That's way more clever than I was extnipceg. Thanks!
#3 | yanina dnia 21.11.2012 10:11
Tak się dzisiaj traktuje ludzi starszych, a Sosnowiec jest największym orędownikiem spuścizny komunistycznej.
#4 | yanina dnia 21.11.2012 10:10
Tak się dzisiaj traktuje ludzi starszych, a Sosnowiec jest największym orędownikiem spuścizny komunistycznej.
#5 | wiki dnia 16.05.2010 11:39
Plotki chodzą takie,że trzeba mieć wejście,zeby w zespole coś załatwić..Czy to prawda?
#6 | mieszkanka dnia 15.05.2010 20:09
Panu Ornowskiemu polecam obowiązkową lekturę Karty Praw Osób Niepełnosprawnych.

Tekst poniżej

"Karta Praw Osób Niepełnosprawnych

M. P. 97. 50. 475 UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 1 sierpnia 1997 r.

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych

(M.P. z dnia 13 sierpnia 1997 r.)

§ 1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że osoby niepełnosprawne, czyli osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi, mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji.

Sejm stwierdza, iż oznacza to w szczególności prawo osób niepełnosprawnych do:

1) dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym,

2) dostępu do leczenia i opieki medycznej, wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i edukacji leczniczej, a także do świadczeń zdrowotnych uwzględniających rodzaj i stopień niepełnosprawności, w tym do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny,

3) dostępu do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację społeczną,

4) nauki w szkołach wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami, jak również do korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji indywidualnej,

5) pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej umożliwiającej rozwój, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych,

6) pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami oraz korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, a gdy niepełnosprawność i stan zdrowia tego wymaga - prawo do pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych,

7) zabezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność ponoszenia zwiększonych kosztów wynikających z niepełnosprawności, jak również uwzględnienia tych kosztów w systemie podatkowym,

8) życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym:

* dostępu do urzędów, punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej,
* swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu,
* dostępu do informacji,
* możliwości komunikacji międzyludzkiej,

9) posiadania samorządnej reprezentacji swego środowiska oraz do konsultowania z nim wszelkich projektów aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych,

10) pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiednio do swych zainteresowań i potrzeb.

§ 2. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzając, iż powyższe prawa wynikają z Konstytucji, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Praw Dziecka, Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych, aktów prawa międzynarodowego i wewnętrznego, wzywa Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i władze samorządowe do podjęcia działań ukierunkowanych na urzeczywistnienie tych praw.

§ 3. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do składania corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, informacji o podjętych działaniach w celu urzeczywistnienia praw osób niepełnosprawnych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia."
#7 | citizen dnia 15.05.2010 11:52
kumpel Czarskiego, prostak pierwszej klasy, beneficjent układu sosnowieckiego bez skrupułów
#8 | anonim dnia 15.05.2010 10:55
Chłopie, co ty piszesz...Sosnowiec jest, jak wszystkie miasta szczęśliwym, katolickim, dostatnim miastem, o jasno wytyczonych ścieżkach moralnych.Zobacz ile mamy w mieście szpitali i ośrodków zdrowia (ok. 7), a ile mamy kościołów z plebaniami i inna infrastrukturą (ok. 40 ), a będa budowane kolejne. Na co ty narzekasz? Bądź radosny i promienny...Wszystko idzie we właściwa stronę!
#9 | anonim dnia 15.05.2010 10:34
Co się dziwić jak ta zaraza przywleczona na ruskich czołgach w 1945 roku nadal rządzi Sosnowcem?
Szczepili nam przez lata wzorce moskiewskie i robią to dalej z pełną arogancją. Nie pomogło tu nawet przepoczwarzenie w tzw "lewice demokratyczną" komuch, to komuch i ma to już w genach choć dla utrzymania przy korycie będą przybierać każdą maskę, tak jak teraz pod stadionem podskakują razem z kibicami wmawiając im kłamliwą miłość do Zagłębia
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney