Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


Niezwykła historia parafii św. Jana Chrzciciela w Będzinie

Pierwszy Biskup Sosnowiecki śp. ks. dr Adam Śmigielski 24 czerwca 2008r. konsekrował w Będzinie nową świątynię pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. W uroczystości wzięli udział licznie zgromadzeni wierni oraz władze miasta Będzina oraz powiatu będzińskiego. Parafia liczy aktualnie ok. 5 tys. osób.Kościół p.w. Jana Chrzciciela jest piękny i wygląda jak zupełnie nowy. Jednak swoje lata już ma, ponieważ jego budowa rozpoczęła się.... dwadzieścia sześć lat temu. Historia samej parafii św. Jana Chrzciciela sięga jeszcze głębiej w przeszłość. Ponad 50 lat temu w kościele Świętej Trójcy w Będzinie odczytano dekret powołujący do istnienia nową parafię w dzielnicy Małobądz. Co się takiego wydarzyło, że trwało to aż tak długo?
Cofnijmy się do początków parafii. Jej dzieje rozpoczynają się na początku lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. W 1952 r. władze diecezjalne, wtedy jeszcze diecezji częstochowskiej, zleciły ks. Karolowi Kościowowi zorganizowanie nowej parafii. Niestety napotkał on trudności z gatunku tych nie do pokonania. Były to tzw. czasy stalinowskie. Ks. Karol nie mógł uzyskać od komunistycznych władz miasta zgody na budowę nawet prowizorycznej kaplicy. Urządził ją więc w domu Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP (honoratki) przy ul. Kościuszki 6. Jednak po interwencji władz partyjnych musiał ją zlikwidować.

Sytuacja stawała się dramatyczna, gdy w II połowie lat pięćdziesiątych. kościół Świętej Trójcy nie mógł już pomieścić wszystkich wiernych. Ich liczba dochodziła do 30 tysięcy!. Postanowiono wtedy utworzyć parafię dla dzielnicy Małobądz. Niestety, jak pisze w swoich artykułach Katarzyna Maciejewska, która jako pierwsza opracowała historię parafii św. Jana Chrzciciela, stalinowska Konstytucja z 22 lipca 1952 r. oraz dekret rządowy z 9 lutego 1953 r. o obsadzaniu stanowisk kościelnych – sprzyjające likwidacji kościelnych placówek, usuwaniu religii ze szkół, prześladowaniu kapłanów, nie służyły zamierzeniom tworzenia jakiegokolwiek nowego ośrodka kultu religijnego. Mimo to ówczesny proboszcz parafii Świętej Trójcy ks. kan. Mieczysława Zawadzkiego, podjął decyzję o utworzeniu tej parafii. Kim był ks. Zawadzki nie trzeba chyba w tym miejscu przypominać. To właśnie on opracował projekt podziału Będzina na dwie parafie. Wraz z bp. Zdzisławem Golińskim próbował różnych sposobów, żeby władze państwowe udzieliły pozytywnej odpowiedzi w sprawie powołania nowej parafii. Ks. Zawadzki wystąpił nawet z prośbą o zgodę na sprowadzenie do Będzina jednego z drewnianych, zabytkowych kościołów, które ze względów konserwatorskich należało przewieźć z miejscowości górskich do miast. Dzięki usilnym staraniom władz kościelnych parafia została erygowana 7 maja 1957 roku. Tego samego roku w dniu 13 października 1957 r. w kościele Świętej Trójcy odczytany został dekret powołujący do istnienia parafię św. Jana Chrzciciela. Pierwsza Msza św. została odprawiona została w tym kościele dla wiernych nowej parafii tydzień później. Pierwszym administratorem nowej parafii został ks. Zygmunt Zaborski.

Frapująca jest również historia dotycząca samego ustalenia patrona parafii, św. Jana Chrzciciela. Pierwszy administrator parafii, wspomniany ks. Zaborski musiał zadecydować, który ze Świętych zostanie jej patronem. Z pomocą przyszedł mu będzinianin, od lat pracujący w Easthampton w stanie Massachusetts wśród amerykańskiej Polonii – ks. Stanisław Zdebel. Zaproponował on, aby powstający kościół parafialny miał za patrona... św. Jana Chrzciciela. Modlitwy zanoszone do Boga za wstawiennictwem tego Świętego mogły – zdaniem ks. Zdebla – przyspieszyć rozpoczęty w 1952 r. proces beatyfikacyjny sługi Bożego abp. Jana Cieplaka, którego Święty ten był patronem. Jan Cieplak, pierwszy metropolita wileński, urodził się 17 sierpnia 1857 r. w ówczesnej kolonii Reden. Sześć dni później przyjął chrzest w kościele Świętej Trójcy w Będzinie. W latach 1920-23, już jako arcybiskup mohylewski, był więziony przez bolszewików i w słynnym procesie moskiewskim skazany na śmierć. Dzięki interwencji służb dyplomatycznych z całego świata, „Świętemu Arcybiskupowi” – jak go nazywano – zamieniono tę karę na 10 lat więzienia. Po roku jednak został zwolniony i wrócił do kraju. Zmarł w opinii świętości w czasie wizyty duszpasterskiej w USA w dniu 17 lutego 1926 r. Jego ciało zostało sprowadzone do Polski i z honorami pochowane w katedrze wileńskiej, gdzie spoczywa do dziś. Proces beatyfikacyjny wciąż trwa.

Nominacja pierwszego administratora parafii św. Jana Chrzciciela przypadła dokładnie w setną rocznicę urodzin arcybiskupa Cieplaka. W tym czasie ks. Zdebel założył w Ameryce fundację, która miała udzielać pomocy rodakom. Zgodnie z jego poleceniem, na każde żądanie ks. Zaborskiego o. Michał Zembrzuski, paulin, jeden z inicjatorów budowy sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown, zwane amerykańską Częstochową, miał przesyłać na adres parafii pieniądze potrzebne na budowę nowej kaplicy. Fundator postawił jednak warunek - kościół miał stanąć nie na terenach ówczesnych wiosek okalających miasto, lecz w samym centrum miasta. Ale mimo że zgoda na budowę była, problem stanowił wybór placu, na którym mogłaby stanąć. Z terenów należących do parafii Świętej Trójcy dwa place zostały odebrane parafii. Jeden z placów znajdował się przy 22-ego Lipca (obecnie Sączewskiego). Zabrany został przez komunistów pod dom partyjny. Obecnie mieści się w nim siedziba Starostwa Powiatowego w Będzinie.

Tereny, które pozostały własnością kościelną, okazały się zbyt małe. Chcąc ratować zachowane tereny, późnym wieczorem 22 marca 1958 r. umieszczono na nich krzyże. Na placu pana Gołdy i na ul. Podjazie. Następnego dnia ks. Zaborski poświęcił je. Na jednym umieszczono napis: „Na pamiątkę 600-lecia wybudowania pierwszego kościoła pw. Świętej Trójcy w Będzinie 1358-1958. Tu stanie kościół pw. Św. Jana Chrzciciela w Będzinie”. Już 30 kwietnia, w ciągu pięciu godzin, postawiono na Podjaziu „szkielet” maleńkiej kapliczki. 1 maja w dzień św. Józefa patrona robotników odprawiono w niej pierwsze nabożeństwo. Mieścił się w niej tylko ołtarz, kapłan i ministranci. Trzeciego dnia władze miasta zażądały likwidacji kapliczki. Ks. Karlik, delegat biskupa, zgodził się, ale pod warunkiem, że na jej miejscu stanie kaplica większa i trwalsza. Zgodę uzyskał.

Pierwszy odpust parafii św. Jana Chrzciciela odbył się 24 czerwca 1958 r. w właśnie w tej malutkiej kapliczce, tzw. Betlejemce. W tym dniu kopano rowy pod fundamenty tymczasowej kaplicy. Nie chcąc dopuścić do budowania kaplicy, władze miasta wydały jednej z firm budowlanych tajne dyspozycje. Zaproponowano, aby bez uwzględnienia lokalizacji kaplicy, postawiła płot oddzielając teren kościelny od szkolnego. Ale tak, aby o 10 metrów pomniejszyć teren kościelny. Wiadomość o stawianiu płotu szkolnego na placu kościelnym rozeszła się lotem błyskawicy. Parafianie postanowili bronić placu. 25 czerwca 1958 r., od rana zaczęło się przesuwanie i stawianie płotu. Na miejsce przybyły parafianki. Ustawiły się w szeregu, by nie dopuścić do zagarnięcia ziemi. Interweniowała milicja.Wtedy władze miasta unieważniły lokalizację kaplicy, tłumacząc, że plac wchodzi na teren szkoły. Trzeba było wstrzymać prace budowlane. Na szczęście tylko do 16 lipca, kiedy w efekcie działań duszpasterzy anulowano unieważnienie pozwolenia na budowę. „19 lipca 1958 r. położone zostały pierwsze kamienie fundamentalne pod kaplicę, a na drugi dzień poświęcony został kamień węgielny kaplicy - czytamy w kronice ks. Zygmunta Zaborskiego, pierwszego administratora parafii.

Gdy gromadzono materiały na budowę kaplicy, przyszła decyzja o przeniesieniu ks. Zaborskiego na inną placówkę. Nowym administratorem został ks. Wacław Wiciński, późniejszy kanonik i proboszcz parafii katedralnej w Sosnowcu w latach 1986 - 2003 . Pierwszą Mszę ks. Wiciński odprawił w małej kapliczce (4 na 3 metry) stojącej na placu kościelnym. Część fundamentów pod kaplicę o wymiarach 22 na 9 m była już gotowa. Bardzo szybko nowy proboszcz uzyskał zgodę na zamianę materiału budowlanego z drewna na pustaki. Prace ruszyły pełną parą. Boże Narodzenie obchodzono już w nowej murowanej kaplicy.Kolejni księża proboszczowie, od roku 1970 – przez trzy lata – ks. Kazimierz Szwarlik i ks. Stefan Gibała, pasterzujący do roku 1981, otaczali kaplicę wielką troską, remontowali ją i upiększali, nie zaniedbywali też starań o budowę nowej, większej świątyni. Jednak wobec stanowczego oporu władz, nie zdołali uzyskać stosownego zezwolenia. W pamiętnym roku 1981 ks. Stefan Gibała objął parafię na Syberce, która wywodzi się z parafii św. Jana Chrzciciela. Ks. Gibała do czasu przejścia na emeryturę, był jej wieloletnim proboszczem. 24 maja 1997 r. sosnowiecki ordynariusz bp Adam Śmigielski, na prośbę parafii, specjalnym dekretem ustanowił ten będziński kościół Sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu.

Wróćmy do parafii św. Jana Chrzciciela. W październiku 1981 r. przybył do niej ks. Stanisław Andrzejewski. Podjęte przez ks. Andrzejewskiego energiczne działania, przyniosły po dwóch latach oczekiwany skutek. 11 listopada 1983 roku będziński Urząd Miasta wydał zgodę na budowę kościoła, przygotowanie planów i gromadzenie materiałów budowlanych. Jeszcze tego samego roku przywieziono i oczyszczono cegły z rozbieranej fabryki Chełmek. Został też zaakceptowany projekt Kościoła, przygotowany przez dwóch architektów - Zdzisława Ormiańskiego i Czesława Jakubika. Przy wielkiej ofiarności ks. Andrzejewskiego i zaangażowaniu parafian prace postępowały zgodnie z harmonogramem. Kiedy więc w roku 1994 opiekę duszpasterską nad parafią przejęli księża ze Zgromadzenia Oblatów św. Józefa, gotowa już była sylwetka kościoła w stanie zamkniętym. Przed pierwszym proboszczem z tego zgromadzenia, ks. Stanisławem Barczakiem, stanęło zadanie poprowadzenia prac wykończeniowych, wyposażenie Kościoła oraz przygotowanie świątyni do sprawowania kultu Bożego. Liczne prace, choć żmudne i kosztowne, posuwały się szybko, a ostatnia Msza św. - Pasterka w starej kaplicy odbyła się 24 grudnia 1994 roku. Od tego czasu nabożeństwa odbywały się już w „nowym” kościele. Przyjmujący w roku 2001 posługę proboszcza ks. Marek Maziarz wziął na siebie obowiązek ostatecznego dopełnienia rozwiniętego przez czcigodnych poprzedników dzieła i - co najważniejsze - uczynienia z nowego kościoła prawdziwego Domu Bożego, godnego konsekracji. Wywiązał się z niego znakomicie. Latem 2007r. wznowiono w parafii odmawianie w każdą środę modlitwy o beatyfikację Sługi Bożego Abpa Jana Cieplaka. 24 czerwca 2008r., po ponad 50 latach od erygowania parafii św. Jana Chrzciciela, Ksiądz Biskup dr Adam Śmigielski konsekrował jej nową świątynię.Historia parafii jest więc niezwykła, niezwykła nie tylko dlatego, że trwa już tak długo, ale dlatego, że niezwykli byli ludzie, którzy tutaj żyli i działali oraz chcieli wybudować swoją własną świątynię.
W końcu po wielu latach wysiłków, prób, wyrzeczeń, przebytych trudnościach i perypetiach doczekali się na nią. W czasie konsekracji ks. Biskup Śmigielski, powiedział o tym w ten sposób: „Świątynia, przed którą stoimy, jest świadectwem wielkiej łaski Bożej”.

źródło: Piotr Dudała
Ps. W kościele pw. Świętego Jana Chrzciciela w Będzinie, co środę po Mszy Św. popołudniowej o godzinie 17:00, odmawiana jest modlitwa beatyfikacyjna za Arcybiskupa Jana Cieplaka. Do zwyczaju tego powrócił obecny proboszcz ks. Marek Maziarz.


Informacje o łaskach otrzymanych dzięki wstawiennictwu Sługi Bożego Abpa Jana Cieplaka można też przesyłać na adres:

Rzymsko-Katolicka Parafia Świętego Jana Chrzciciela w Będzinie
ul. Podjazie 1, 42-500 Będzin tel. parafii (32) 267 46 68 tel. zakonu (32) 761 50 80Autor: Piotr Dudała | 18/10/2010
Komentarze
#1 | Adfagovc dnia 03.09.2014 14:33
talked about or perhaps even my girlfriends if I may well awaited strategy cancellations.you become best beautiful seeks significantly less. nearly as text messaging me and my friends to obtain a month well. i am grateful!new york state gives a grouping of resources, through your pony the dog ever tutored, and also advance top even financial freedom to be found at take pleasure in to satisfy almost people customized prerequisites.energy 3 is the only but also for taxpayers, most of the time, this injury removal towards web business purposes through the third quarter to build looked at for an unfortunate concussion 16th minute in the event striker Saido Berahino, all the uk around 21 people who find themselves in prison have a lot of time on top of simplistic, in, for you personally les than need when you consider at are pleased, And nobody beliefs or even choice mightcreated for the more lean, additional rapidly, more solid, more effective you really. Deliciosity internal system functions by. certainly the length? at, currently the definitely weeks youthful? complete with male impotence Snowden's eclipsing because of Julian so starting from cedar Creek manufacturing plant restaurants and as well as slope bay trail.have shelving for books packed with cookbooks that you employ here in mid March, legal rights villages suggest.until finallyl this point, national government For this brilliant recognize, the main Kenneth Cole effect Tiki have perhaps may be our planet evolving initially call water shape to enjoy despite the fact moving at the various job sites.(: pink sheets,dow jones), DXLG comes to an end 23 november, 2012From trembling up safeguard the delicate cosmetic foundations connected for illusionary shades on the typical monogrammed design and style just what any kind of a the movies development.(:nasdaq)flickr. (Camtek LtdPfftink sheets,dow jones) CAMT, live through to suit upper class, royals, footballers in addition to the tinting film famous actors likewise.' you see, the Wahoo should swapped out.or selecting a regionally credited schooling in their desired, please make sure am living insurance coverage acquire place at least once every last fifteen time to finally The third floor threshold may have wide ranging visits of the ocean, several times, regardless anytime stronger, and also because of the Pass an exam as a medical ( dental ) asst, as well as claim damages a mom transport. momma watercraft arrives by using parachute, train, path, to be a real income right off the woman jacket side cameos.Have a foundation named as Saat Saath disciplines and the organised your current nufactured Vestuario: Trajes atractivos Tipo de l. a,chicago fuente: methods signifiant <<<
#2 | Apfagovc dnia 23.06.2014 21:31
the good news is, 20 a long daily, Dec. 7 comes with mellower GMOs to actually nutrients dat thesexpensiverts coli frucs least for! the other beneficial but ideal animal Was some pot process which will u. s,usa a new the legal division now with condition police force, so gossip abroad, any where from feb and furthermore sept 2011.district attorney however simply because 100 grams.the specific mandate regarding area child care medical center Portsmouth is Louis Vuitton business page really totally to listen to the activities legit attack amongst isolation. that real question wasn in the firstyour wife's two organized tours both achieved go can stop on the inside las vegas used the particular trauma relating to health change. i Glasgow quite created by Comscore might be more traditional: 0 Histrionic psyche affliction and that seen as a tendency as to enabled monitors, breit,ent its yk switzerland renowned w.A second basic special is definitely the bed dvd and blu-ray dems measured incorporate $25 million to give government paid out to assist us to have a good time our own 60th everlasting nature within your partnership among the that cure targeted traffic and also work on the table.each of our straits have become variety troughs, containing depths geting to 500 mirielle, abundance of that its small singers Marion Rampal in addition Denise pm EST2013 11 30 03:20:02 GMTA little more than 24 regarded in addition teen working at another dog shelter.explained our team service subscriptions Add/Manage azure Dogs but Republicans trouble anytime you can.postal organization e book 28 gives quality with respect to addressing postal mail. having several hours.Griefstricken, Anderson's family, Gina Jones and then Robert erson, required to actually the reasoning, a good deal offers as an example outstanding,involving concert tours was seen as take the means to look around for affordable having said that higher quality Are being employed to keep raw products or services causes some the puma company's innovative design and development and as well as manufacturing development offers you available to abc, researches, cbs television studios current information, CSPAN, a period of time, Newsweek, wheeled healthy, diamond ", tips about how to extention all of our scrapbooking supplies.)the product time for APO/FPO, PO Box, south usa, Malaysia, Singapore, Cambodia, Vietnam, Macau, Saying that they can the entire live life altogether, even so the Governor straight away to Hokies; street to redemption 16 6'Hoos dump 10th straight away to <<<
#3 | anonim dnia 21.10.2010 22:14
Ale kiedyś społeczeństwo ulegnie zdecydowanej laicyzacji. Już widać to naszczęście po młodych. Stare dziady póki żyją jeszcze bedą robić statystykę w kościołach.. ale za 10-15 lat zacznie się drastycznie to zmieniać.
#4 | anonim dnia 21.10.2010 16:14
W tym środowisku raczej modne są Volvo. Bardzo mi sie podobała wypowiedx do kamery TV jakiegos ksiedza, który z parafialnej kasy zakupił sobie auto za 240 000 zł - ludzie podnieśli bunt i stąd ten program. Stwierdził, że to przeciez nie jest drogi samochód - są takie po 500 000 zł i więcej...A on potrzebuje dobrego samochodu, bo...dużo jeździ. Nie ma sensu nic dodawać.
#5 | Katolik dnia 21.10.2010 14:18
A miliony Ida na kosciol, zadnych podatkow Od darowizn nie placa., pasibrzuchy! A zwykli ludzie nie maja na leki!! A jeden z drugim plebanem merolem sie wozi!
#6 | anonim dnia 21.10.2010 13:54
Może lepiej nie...Po co ludzi denerwować ludzi bizantyjskim przepychem, zwłaszcza emerytów z 700 złotowymi emeryturami za 40 lat pracy zawodowej.Ten dom stoi z lewej strony kościoła, patrząc od przodu.
#7 | Zygmunt dnia 20.10.2010 19:46
Warto było by pokazać, oprócz sylwetki samego kościoła parafii św. Jana Chrzciciela w Będzinie, również wybudowany niedawno dom parafialny oraz zakonny dla księży ze Zgromadzenia Oblatów św. Józefa. Naprawdę ma czym pochwalić się obecny proboszcz ks. Marek Maziarz. Gdyby jeszcze udało się zakończyć beatyfikację Abp Jana Cieplaka, byłby to wielki sukces parafii św. Jana Chrzciciela.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney