Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


Theotokos - Matka Boża

„Czego Bóg nie mógł dać swo­jemu Synowi? Bóg nie miał ciała. Czło­wiek miał. Nale­żało więc zba­wić czło­wieka przez ciało. Dłu­gie stu­le­cia trwało przy­go­to­wa­nie do naro­dzin pew­nej dziew­czyny, uru­cho­miona została cała skom­pli­ko­wana machina poko­leń. Gdy więc nade­szła peł­nia cza­sów, Bóg przy­cho­dzi jak żebrak do mło­dej Miriam, by pro­sić ją o ciało dla sie­bie. «Czy chcesz dać mojemu Synowi ciało, twoją krew, kolor oczu, rysy twa­rzy? »
Ikona Theotokos z Klasztoru św. Katarzyny na Półwyspie Synaj, VI w.

Miriam dała więc Bogu ludzką twarz i serce zdolne do bicia całą czu­ło­ścią Boga. Tak Bóg, który chciał doznać szczę­ścia posia­da­nia matki wszedł w każdą ludzką histo­rię. Od poko­leń ludz­kość nosiła nasie­nie, które pew­nego dnia dało Bogu życie. Jed­nak by wyrwać czło­wieka z grze­chów nie mógł być jed­nym z grzesz­ni­ków, musiał być nie­winny. Stąd krew zara­żona grze­chem musiała być wpierw oczysz­czona w Jego Matce, by mógł mu prze­ka­zać ciało i krew wolną od zaka­że­nia. W chi­rur­gicz­nej ope­ra­cji stała się wolna, zaka­że­nie zostało zneu­tra­li­zo­wane. Była przej­rzy­sta i to para­dok­sal­nie umoż­li­wiło jej poro­zu­mie­nie z ludźmi trwa­ja­cymi w grze­chu. Nawet pod krzy­żem, gdzie znaj­do­wała się Nie­po­ka­lana i była pro­sty­tutka, dwie Marie, rozu­miały się dosko­nale. Jedna zba­wiona od góry, druga po grze­chu a tak do sie­bie podobne. Bóg jako czło­wiek otrzy­mał wszystko po swo­jej matce, dla­tego żadne dziecko nigdy nie było tak podobne do swo­jej matki. Żadne dziecko nie wybrało sobie matki… Ona jest dzie­wicą, żoną, do sza­leń­stwa zako­chana w Józe­fie, który także ją kochał jak nikt wcze­śniej w dzie­jach ludz­ko­ści. Ona jest matką, która prze­żyła swoje macie­rzyń­stwo całą swą istotą. Ona odbu­do­wuje w Two­ich oczach dzie­wic­two tyle razy gwał­cone, wyszy­dzane macie­rzyń­stwo, czy pod­da­wane kary­ka­tu­rze mał­żeń­stwo. Histo­ria Maryi jest zanu­rzona w histo­rii Syna. Poza histo­rią Syna nie byłoby Maryi. Ona jest pośred­niczką w Chry­stu­sie, Jej tajem­nica jest w tajem­nicy Syna i stąd do Maryi możemy iść przez Jezusa.“ks. Tomasz Delurskihttp://delurski.pl/theotokos/

Autor: Piotr Dudała | 30/01/2011
Komentarze
#1 | KOMUNA POWRACA dnia 01.02.2011 16:46
CZERWONI RZECZYWISCIE PODNIEŚLI ZNOWU W ZAGŁĘBIU GŁOWY, ŻEBY NIE POWIEDZIEĆ ZAKUTE, CZERWONE ŁBY! Shock
#2 | Sosnowiczanin dnia 01.02.2011 08:09
Racja, wszędzie w Sosnowcu komuna się pleni! Jak widać po wpisach na forum, wszędzie komuniści! Potrzebne są kolejne akcje edukacyjne, uświadamiające...Co prawda udział w wyborach w ramach PO zakończył sie kompromitacją, ale będą kolejne wybory. No i są inne partie katolickie...Społeczeństwo zrozumie co dla niego jest dobre.
#3 | Dudek ! dnia 31.01.2011 21:44
Ostro bierzemy sie do roboty!!
Nie ma czasu na głupoty!
Miasto ,mieszkańcy -czekają !
#4 | Piotrek ! dnia 31.01.2011 20:55
Bierz się do roboty!!
Miasto ,mieszkańcy w potrzebie !!!
#5 | mieszkanka dnia 31.01.2011 20:45
Przepiękne te wszystkie ostatnie zdjęcia na portalu, cudne śpiewy, ale Panie Piotrze czy nie pora wracać do rzeczywistości.
W tym mieście i Pana ulubionej dzielnicy, dzieją się sprawy może małe ale niektóre przykre i uciążliwe dla mieszkańców, a Pan nam trochę "odfrunął" w lekko artystyczny niebyt.
#6 | Piotr ! dnia 31.01.2011 20:43
Na co czekasz ?!!!
#7 | Piotrek ! dnia 31.01.2011 19:07
Ty zdolna ,,bestio" !
Bierz sie do tego co dzieje sie w mieście !!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney