Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


Program Wyborczy Platformy Obywatelskiej Sosnowiec 2010

DIAGNOZA

Sosnowiec chyli się ku upadkowi


Krytyczna sytuacja budżetu miasta i służby zdrowia, zastopowany rozwój oświaty i sportu, brak pomysłu na ochronę środowiska, czy wreszcie fatalna polityka mieszkaniowa i infrastrukturalna prowadzi do upadku miasta pod rządami lewicy. Dlatego też postanowiliśmy przygotować plan naprawy miasta. Nasz plan dotyczy wszystkich najważniejszych dziedzin życia. Zobowiązujemy się wypełnić najistotniejsze jego priorytety w ciągu pierwszych dwóch lat po przejęciu władzy  w naszym mieście. Pozostałe zostaną zrealizowane w najbliższych latach, zależnie od kondycji budżetu miasta.Sosnowiec nie jest miejscem do pracy


Polityka miasta, przez wiele lat skierowana była na daleko idącą otwartość, na super i hipermarkety. Spowodowało to, iż duża część mieszkańców miasta musi pracować, wbrew woli, poza Sosnowcem. W inwestycjach zewnętrznych dominują sklepy wielkopowierzchniowe, centra logistyczne i inne obiekty, które zabierając najatrakcyjniejsze tereny pod inwestycje, nie przynoszą oczekiwanej przez mieszkańców, dużej liczby nowych miejsc pracy. Kiedy w Sosnowcu wycina się drzewa, to z pewnością zaryzykować można tezę, iż powstanie tam kolejny sklep sieciowy.
W poczuciu bezsilności obserwują to właściciele, małych osiedlowych sklepów, pracujący tu i tu płacący podatki. Miasto zapomina o nich godząc się na bezmyślne lokowanie kolejnych sklepów. To również konsekwencja zaniedbań w tworzeniu planu zagospodarowania przestrzennego miasta.


Sosnowiec jest biedny


Pomimo braku pomysłu na rozwiązanie trudnej sytuacji budżetu miasta, lewicowa władza nadal chce zadłużać miasto, tak, aby realizować nie te inwestycje, które są naprawdę potrzebne, ale takie, które dadzą im przetrwanie w kolejnych wyborach. Przykładem takiej inwestycji może być betonowa barka, niezbyt celnie oddająca sens wizyty Ojca Świętego w Sosnowcu. Wybiera się inwestycje wygodne i łatwe w realizacji, a nie dalekosiężne, które spowodują że miasto będzie się rozwijać. Przy obecnej polityce za dwa, góra trzy lata miasto zbankrutuje. Dlatego trzeba szybko przygotować plan ratunkowy i przed jego wprowadzeniem w życie upublicznić go wraz z wyjaśnieniami, tak by stał się przedmiotem szerokiej dyskusji.


Sosnowiec jest brudny


Wiosna każdego roku odsłania kolejne zaniechania w prowadzonej polityce samorządowej. Każdy mieszkaniec Sosnowca jest w stanie wskazać dzikie wysypisko w swojej okolicy. To zazwyczaj te same miejsca. Miasto ma prawo wymagać od prywatnych właścicieli zachowania czystości na posesjach, ale jednocześnie ma obowiązek zachować czystość na działkach będących we własnym zarządzie. Wszechobecny brud i śmieci psują wizerunek naszego miasta.


Sosnowiec jest miastem służby zdrowia nieprzyjaznej pacjentom


Modernizacja Szpitala Miejskiego miała być sztandarową inwestycją bieżącej i nadchodzącej kadencji. Dotychczasowy przebieg realizacji zaplanowanych działań jest kolejną kompromitacją Prezydenta Górskiego i ludzi, którym powierzył kierowanie szpitalem. Budowa Centrum Opieki nad Matką i Noworodkiem utknęła w momencie rozwiązania umowy z firmą realizującą do tej pory tą inwestycję, a budowa Bloku Operacyjnego, która miała się rozpocząć wiele miesięcy temu prawdopodobnie w ogóle nie ruszy z miejsca. Katastrofa finansowa Sosnowca zmusza do ponownej analizy całego projektu. Poprawiona wersja modernizacji będzie jednak priorytetem naszych działań w ciągu najbliższych lat.


Sosnowiec wyludnia się


Brak polityki ukierunkowanej na młodych ludzi, jest przyczyną opuszczania miasta przez uczących
i rozwijających się, zakładających rodziny. Miasto traci te osoby na rzecz miast ościennych: Katowic, Dąbrowy Górniczej, miast powiatu będzińskiego i zawierciańskiego. Przyczyną jest brak nowoczesnej polityki mieszkaniowej oraz blokada sprzedaży miejskich gruntów na rzecz deweloperów i mieszkalnictwa jednorodzinnego. Sosnowiec od kilku lat wyludnia się szybciej niż inne miasta naszego regionu. Jednym ze skutków jest zmniejszenie ilości podatników, co fatalnie odbija się na finansach Sosnowca – jednego z najbiedniejszych miast na prawach powiatu w Polsce (3 miejsce od końca).Sosnowiec nie jest miastem akademickim


Pomimo wielu obiektów uczelni wyższych i ogromnej liczby studentów, Sosnowiec nie stał się miastem akademickim. Studenci nie chcą i nie mają gdzie spędzać tu czasu wolnego, czy nawet mieszkać. Nie wykorzystuje się potencjału Pogoni, dzielnicy, która w naturalny sposób mogłaby tętnić życiem studenckim. Miasto nie czyni inwestycji zachęcających do pozostania tych ludzi po studiach w Sosnowcu. Potrzeba systemu motywującego, tak aby absolwenci chcieli tu żyć  i wzbogacali swoją wiedzą i aktywnością nasze miasto.

Sosnowiec jest miastem niewykorzystanego potencjału sportowo i rekreacyjnego


Większość sosnowieckich obiektów sportowych jest zdegradowana. Nie stworzono planu rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. W mieście „inwestowanie” w obiekty jest tylko ich bieżącym utrzymaniem, od wielu lat Sosnowiec nie doczekał się nowej tafli lodowiska, nowego stadionu, czy krytej pływalni o wymiarach olimpijskich. W tym czasie w sąsiednich miastach zrealizowano te inwestycje, bądź ich planowanie jest w zaawansowanej fazie. Dzięki staraniom Platformy Obywatelskiej rozpoczęto realizację boisk o sztucznej nawierzchni w dzielnicach, jednakże zaawansowanie prac jest daleko niewystarczające. W czasie gdy Czeladź, Jaworzno czy Katowice intensywnie realizują program budowy szlaków rowerowych wraz z postojami, Sosnowiec nie jest w stanie dokończyć realizacji pierwszego wytyczonego szlaku Milowice - Trójkąt Trzech Cesarzy.


Sosnowiec jest miastem niebezpiecznym


Pomimo presji mieszkańców i radnych nie inwestuje się w system monitoringu miejskiego. Monitoring jest rozwijany tylko w obiektach sportowych - co jest ważne, ale nie dotyczy wszystkich mieszkańców miasta. Grzech zaniechania spowodował zestarzenie się systemu monitoringu miejskiego, który jest protezą w miejscu gdzie być jej nie powinno. Straż Miejska jest niedofinansowana, do dzisiaj nie dysponuje profesjonalną siedzibą, która mogłaby być jednocześnie nowoczesnym centrum monitoringu miejskiego. Brakuje systemu motywacyjnego dla strażników miejskich, którzy biorąc udział w patrolach mieszanych z policją, nie dysponują nawet częścią uprawnień czy zabezpieczeń na wypadek zagrożenia. Poza rozwiązaniami systemowymi, niezależnymi od samorządu, miasto ma prawo i obowiązek dać strażnikom takie zabezpieczenie, które nie będzie blokować ich w sytuacji kryzysowej na sosnowieckich ulicach.


Sosnowiec jest miastem dziurawych dróg


Stan dróg w Sosnowcu jest fatalny. To efekt wieloletnich zaniedbań, które w szczególnie drastyczny sposób widoczne są w momencie kiedy kończy się zima. Na dodatek sposób prowadzenia prac polegający na wymianie nawierzchni jedynie niektórych odcinków remontowanej jezdni (przykład ulicy Będzińskiej czy 3 Maja) powoduje, że w następnych latach drogi te znowu będą się nadawały do remontu. Wybór dróg przeznaczonych do remontu jest często zupełnie przypadkowy. Nie ma bowiem opracowanego rankingu wedle którego byłyby przeprowadzane remonty. Powinien on uwzględniać zarówno stan techniczny drogi, natężenie ruchu jak i potrzeby społeczne.


Obietnice w tej dziedzinie mają brodę dłuższą niż Św. Mikołaj. I jak to zwykle z obietnicami Prezydenta Górskiego na tym się kończy. Narastający ruch samochodowy powoduje wzrastającą liczbę wypadków. Jedyną reakcją sprawdzonego gospodarza jest zamykanie niebezpiecznych skrzyżowań (vide wyjazd z Kukułek).


System komunikacyjny nie uległ zmianie od czasów Gierka. Wymienione ulice są wąskimi gardłami naszego układu komunikacyjnego. Dlatego też zostaną przebudowane w pierwszej kolejności przy wykorzystaniu środków zewnętrznych (np. schetynówek), które w przeciwieństwie do obecnych władz będziemy skutecznie pozyskiwali.


Przejścia podziemne to jedna z najbardziej zaniedbanych spraw przez obecne władze Sosnowca. Do tej pory gruntownie wyremontowano jedynie przejście pod skrzyżowaniem ulic Sienkiewicza
i Małachowskiego oraz pod ulicą Braci Mieroszewskich nie licząc oczywiście pasażu pod ulicą 3 Maja zmodernizowanego w ramach przebudowy centrum. Pozostałe poddawane są jedynie doraźnym remontom, które są marnotrawieniem publicznych pieniędzy. Dlatego wdrożymy program remontu przejść podziemnych, którego realizacja potrwa cztery miesiące.


Budując sosnowieckie szkoły nie przewidziano burzliwego rozwoju motoryzacji. W konsekwencji zarówno nauczycielom jak i uczniom szkół ponadgimnazjalnych coraz trudniej znaleźć wolne miejsce dla swoich pojazdów. O tym co dzieje się w czasie wywiadówek lepiej nie wspominać.


Fatalny stan dróg w Sosnowcu pogłębiony jest złym stanem przejazdów tramwajowych
i kolejowych. Formalnie należą one do właścicieli torów (najczęściej PKP i TŚ), ale brak środków
w tych instytucjach wymusza współfinansowanie realizacji tego zadania przez miasto.


Przez Sosnowiec codzienne przejeżdża tysiące ciężarówek. Niektórzy kierowcy łamiąc przepisy drogowe przewożą zbyt ciężkie ładunki. Nic więc dziwnego, że doprowadza to do dalszego pogorszenia stanu nawierzchni. Wymaga to podjęcia wspólnych działań z Policją i Inspekcją Drogową w celu eliminowania takich przypadków.


Kanalizacja w Sosnowcu najczęściej przebiega pod ciągami komunikacyjnymi. Wybite studzienki kanalizacyjne są prawdziwą udręką dla kierowców. W ostatnich latach sytuacja uległa pewnej poprawie, ale w dalszym ciągu przejazd niektórymi ulicami naraża kierowców na uszkodzenia podwozia.


Zaparkowanie w centrum miasta w godzinach szczytu graniczy z cudem. Uniemożliwia to szybkie załatwienie spraw urzędowych nie mówiąc już o zakupach w placówkach handlowych. Opracujemy i wdrożymy nową organizację ruchu samochodowego w Centrum miasta przywracającą funkcjonalność tej części miasta.


System komunikacyjny w naszym mieście jest skrajnie nieefektywny – połączenia tramwajowe
i autobusowe powielają się, czego w konsekwencji następstwem, jest marnotrawstwo środków publicznych. Koordynacja i integracja systemów komunikacyjnych przyniesie zmniejszenie kosztów
i jednocześnie poprawę jakości obsługi pasażerów.


Następuje degradacja przestrzeni miejskiej


Inwestycje zapowiadane przez rządzących od lat działaczy lewicowych nie są realizowane. Sosnowiec staje się miastem o wyludnionym centrum, gdzie życie społeczne toczy się głównie
w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych. Brak koncepcji rewitalizacji tkanki miejskiej powoduje wieloletnie zaniedbania w tej dziedzinie. Od czasu przebudowy centrum miasta, która to była pomysłem pierwszej wolnej kadencji samorządu sosnowieckiego nie zrealizowano żadnych istotnych inwestycji w obrębie ścisłego centrum miasta. Degradacji centrum miasta towarzyszy brak koncepcji rozwoju pozostałych dzielnic miasta.Podczas wieloletnich rządów SLD nigdy nie określono, jakim miastem ma być Sosnowiec za 20, 30 czy 50 lat.


Dominuje krótkowzroczna polityka „bieżącego łatania problemów". Pomimo wielu opracowań
o charakterze strategicznym, które to mogłyby być przewodnikiem w prowadzeniu zrównoważonego rozwoju miasta, nie korzysta się z nich. Pomimo ogromnego wkładu pracy urzędników w przygotowanie opracowań, władze miasta nie pamiętają o nich podczas codziennego zarządzania miastem


Sosnowiec miastem lekceważenia mieszkańców


Przez 20 lat historii wolnego samorządu, miasto nie wypracowało płaszczyzny i formy współpracy
z mieszkańcami. Najważniejsze inwestycje nie są konsultowane z ludźmi, jedynie wtedy są, gdy prawo staje w ich obronie i nie pozwala na bierny udział społeczeństwa w prowadzeniu polityki miejskiej. Zainteresowanie władzy pobudza się w okresach co cztery lata w okresie kampanii wyborczej. Wtedy to pokazuje się projekty nowych stadionów, lodowisk, kanalizacji i innych ogromnych inwestycji, które odchodzą do lamusa wraz z zaprzysiężeniem prezydenta miasta, aż do kolejnych wyborów. Widzimy energię mieszkańców Sosnowca i wierzymy, iż takie działania nie znajdą już poklasku.Sosnowiec nie jest miastem przyjaznym osobom z niepełnosprawnością


W Sosnowcu od wielu lat widać bierność władz samorządowych w działaniach na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością. Bierność ta dotyczy wszystkich kwestii związanych z szeroko rozumianą niepełnosprawnością – zarówno tych dotyczących tworzenia przyjaznych przestrzeni miejskich jak i kwestii związanych z aktywizacją zawodową i społeczną niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca.

Do dziś, pomimo wielomilionowych nakładów na remont gmachu Urzędu Miejskiego, nadal nie jest on w pełni dostosowany do potrzeb osób z różnymi dysfunkcjami. Osoba z niepełnosprawnością ruchową nie jest w stanie bez pomocy asystenta dokonać meldunku, przestrzeń publiczna będąca efektem projektu przebudowy centrum Sosnowca nie uwzględnia potrzeb osób, które
w codziennym życiu napotykają na bariery nie do pokonania. Jeszcze dramatyczniej wygląda sytuacja w ościennych dzielnicach Sosnowca. Tutaj, przez wieloletnie zaniedbania, Sosnowiec dla osób z niepełnosprawnością, szczególnie z dysfunkcjami ruchu bądź wzroku, staje się miejską dżunglą nie do przejścia. Najbardziej widocznym przykładem są elementy małej architektury w centrum miasta, w tym wypadku słupków, które sprawiają, że przejście głównym deptakiem naszego miasta dla osoby z dysfunkcją wzroku staje się niebezpieczną przeprawą.

Brak również widocznych działań zmierzających do aktywizacji społeczno – zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca. Prawie całkowity brak aplikowania po środki unijne ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki to stracona szansa dla Sosnowca. Poza działalnością MOPS w tym zakresie widać wyraźnie, że obecne władze Sosnowca nie traktują mieszkańców swego miasta jako jego największy kapitał.

Również poziom zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w instytucjach czy spółkach miejskich pokazuje, że dla obecnych władz Sosnowca problemy niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca w zasadzie nie istnieją. Łatwiej bowiem jako Gmina płacić kary do PFRON, które w przypadku Gminy Sosnowiec wyniosły w roku 2009 ok. 380 000 zł, niż zmienić politykę zatrudnienia w jednostkach miejskich i zrozumieć pełne znaczenia słowa integracja.


Sosnowiec jest miastem straconych szans politycznych


Rządy Kazimierza Górskiego to pasmo klęsk na arenie samorządowej. Jego polityka doprowadziła do marginalizacji Sosnowca wśród innych miast regionu. Nawet w momencie, gdy wywodzący się
z sosnowieckiej lewicy Marszałek Województwa i Wojewoda Śląski pełnili swoje funkcje, nie potrafili razem współdziałać a okres ich rządów jest przykładem ustawicznych kłótni i sporów, na których to Sosnowiec stracił kilkadziesiąt milionów złotych (sprawa infrastruktury związanej
z Euroterminalem Sławków). Politycy lewicy nie potrafią współdziałać z innymi samorządami. Mieszkańcy Sosnowca mogą obserwować tylko narastający konflikt z samorządami zza Brynicy, podsycany w publicznych wystąpieniach przez polityków SLD.


Prezydent Górski, nie potrafiąc poruszać się w delikatnej sferze dyplomacji, na każdym kroku burzył, tworzone ciężka pracą pozytywne relacje i zaufanie pomiędzy prezydentami innych miast Brak spokoju, konsekwencji i wspólnego budowania przyszłości miasta powoduje iż jeden z największych ośrodków w regionie nie jest traktowany poważnie, głównie przez pryzmat wystąpień lewicowych władz miasta. Zmieniając wieloletnie rządy lewicy, zmienimy poziom politycznej dyskusji i pozycje Sosnowca w gremiach regionalnych.


MIMO TO:


Sosnowiec ma wspaniałych mieszkańców:


To mieszkańcy stanowią o tym mieście. Niestety sposób rządzenia miastem przez polityków lewicy spowodował brak zainteresowania lokalnymi sprawami przez wielu mieszkańców. To tutaj padały niechlubne rekordy najniższej frekwencji wyborczej w kraju, w wyborach samorządowych.


To mieszkańcy tego miasta są wysoko cenieni przez pracodawców okolicznych miast, potrafią odnosić spektakularne sukcesy i skutecznie rywalizować na rynku pracy. Zapraszamy do wspólnej rozmowy o mieście i partnerskiego zarządzania miastem. Samorząd tworzą ludzie. Dwadzieścia lat temu spośród nas, mieszkańców miasta, wybraliśmy pierwsze wolne władze miasta. Pamiętajmy
o tym i nie rezygnujmy z wspólnego budowania naszej małej ojczyzny.


Wiele środowisk w Sosnowcu ma poczucie, że o ich sprawach decyduje się bez ich jakiegokolwiek udziału. Wiele cennych wysiłków i inicjatyw nie udaje się z powodu braku współpracy z miastem i braku pomocy z jego strony.


Dobrze rządzone jest tylko takie miasto, w którym mieszkańcy, lokalne stowarzyszenia, parafie, szkoły, przedsiębiorstwa i media - wspólnie z Radą Miasta i Prezydentem - dbają o dobro publiczne. Będziemy rozmawiać z mieszkańcami o wszystkich sprawach, będących przedmiotem decyzji, poszukując partnerów społecznych do rozwiązywania problemów miasta, a przedkładane przez nich argumenty wpłyną na nasze decyzje. Będziemy tworzyć warunki sprzyjające powstawaniu nowych ruchów i stowarzyszeń. Stworzymy dla każdego mieszkańca miasta możliwości łatwego porozumiewania się z władzami samorządowymi.


Będziemy upowszechniać i nagradzać postawy społecznej solidarności oraz niesienia pomocy innym ludziom. Okażemy praktyczne wsparcie tym, którzy przychodzą z pomocą biednym, chorym, opuszczonym i zagrożonym marginalizacją. Na szczególne wsparcie będą mogły liczyć stowarzyszenia działające na rzecz wychowania młodzieży, zwalczania narkotyków, przeciwdziałania pijaństwu, poprawy stanu bezpieczeństwa i pomocy ofiarom przestępstw, wzmocnienia więzi i lokalnego patriotyzmu, propagowania sztandaru narodowego, upowszechniania sportu, rozwoju czytelnictwa oraz wychowania muzycznego dzieci i młodzieży. Celom tym służyć będzie zreformowany i odpartyjniony system grantów miejskich. Raz w roku wyróżniani i nagradzani będą ci, którzy dla wspólnoty miejskiej Sosnowca zrobili i poświęcili najwięcej


Zmieńmy to razem:

W poczuciu obowiązku i odpowiedzialności Platforma Obywatelska w Sosnowcu zobowiązuje się dążyć do istotnego przeobrażenia infrastruktury miejskiej w każdej sferze oddziaływania samorządu lokalnego tak, aby Sosnowiec był postrzegany, jako:Miasto przyjaznego samorządu


Mieszkańcy tworzą samorząd;

Ta zasada przyświecać będzie zmianom w funkcjonowaniu struktur Urzędu Miejskiego i jednostek podległych. Profesjonalizm podejścia, kultura osobista i wiedza będą priorytetami dla pracowników, każdego szczebla od Prezydenta do urzędnika pierwszego kontaktu.


Potrzeba odbudowy etosu urzędniczego jest konieczna;

Sposób zarządzania miastem za rządów Kazimierza Górskiego nie motywuje pracowników urzędu do aktywności. Wielu wspaniałych urzędników nie wychodzi z nowymi pomysłami, bo zna reakcje, jaka od lat ich spotyka i sposób traktowania charakterystyczny dla tej opcji. Od urzędnika wymaga się, ale trzeba mu dać szansę rozwoju, awansu tak, aby jego praca przynosiła korzyść miastu. Skończymy z nepotyzmem i „kolesiostwem" dominującym w polityce personalnej obecnych władz miasta.

Połączymy doświadczenie wieloletnich pracowników urzędu miejskiego z energią młodych ludzi, przygotowanych do rozpoczęcia kariery urzędniczej. Mieszkaniec miasta wchodząc do urzędu musi odzyskać poczucie godności i wspólnej tożsamości lokalnej. Nie ma urzędu bez mieszkańców.Rządy fachowców;

W trakcie naboru na najważniejsze stanowiska urzędnicze zatrudnimy tylko najlepszych fachowców, kierując się tylko i wyłącznie poziomem ich wiedzy i kwalifikacji. Ocena ich pracy będzie odbywać się na podstawie rzeczywistych dokonań i rezultatów ich działań.


Cotygodniowe konferencje prasowe;

Władza nie może przypominać sobie o wyborcach jedynie co cztery lata, gdy zbliżają się wybory. Nasz Prezydent nie będzie się ukrywał przed mieszkańcami miasta, którym zarządza. Dlatego co tydzień zainteresowani dziennikarze będą mieli okazję zapytać się o wszystkie interesujące ich sprawy.


Budowanie tożsamości przez informacje i promocje;

System informacji lokalnej nie może być podporządkowany jedynie promocji Prezydenta Miasta, co niestety jest normą pod rządami obecnego rzecznika. Tak ważną dziedziną nie może się również zajmować człowiek, który nie jest nawet mieszkańcem naszego miasta. Dlatego też większość mieszkańców nie ma pełnej informacji o wydarzeniach mających miejsce w ich własnym mieście. Powoduje to słabą identyfikację sosnowiczan z miejscem ich zamieszkania. Będziemy się starali wzmocnić lokalne więzi dzięki czemu mieszkańcy Sosnowca poczują się współgospodarzami stolicy Zagłębia. Jednym z elementów będzie rozmieszczenie w całym mieście w miejscach o największym natężeniu ruchu pieszego tablice informacyjne, na których umieszczane będą najważniejsze informacje miejskie: uchwały podatkowe, obwieszczenia, informacje o imprezach kulturalnych
i sportowych w mieście.


Miasto racjonalnego zarządzania finansami


Deklarujemy opracowanie planu ratowania miasta przed bankructwem;

Opublikujemy wszystkie ulgi i zwolnienia podatkowe dla podmiotów gospodarczych z podaniem ich uzasadnienia. Ilość ulg i zwolnień indywidualnych będzie radykalnie ograniczona. Ich stosowanie zawsze rodzi podejrzenie o niejasność kryteriów ich stosowania. Dla całkowitej transparentności wszystkie przypadki udzielenia ulg i zwolnień dla firm będą ogłaszane publicznie wraz z ich uzasadnieniem.


Miasto przyjazne inwestorom i przedsiębiorcom


Utworzymy biuro obsługi inwestora;

Decyzja o lokalizacji inwestycji uwarunkowana jest wieloma przyczynami. Jedną z najważniejszych jest odpowiedni klimat i profesjonalna obsługa ze strony władz samorządowych. Stąd konieczność zreorganizowania pracy UM. Każdy zgłaszający się inwestor będzie miał zapewnioną kompleksową opiekę ze strony jednego urzędnika, który orientując się w całości potrzeb i oczekiwań klienta będzie szybko i sprawnie udostępniał mu wszystkie niezbędne informacje i spełniał jego prośby.


Stworzymy "Sosnowieckie Centrum Przedsiębiorczości" - pomoc prawna i księgowa dla małych firm sosnowieckich;

Wiele drobnych firm sosnowieckich nie jest w stanie ponieść kosztów porad prawnych. Firmom takim udzielana będzie bezpłatna pomoc prawna. Nie będzie jednak ona obejmowała prowadzenia spraw przed sądem.


Zahamujemy budowę „blaszaków”;

„Sztandarowym” osiągnięciem mijającej kadencji Kazimierza Górskiego jest prawdziwy wysyp dyskontów rosnących jak grzyby po deszczu we wszystkich dzielnicach Sosnowca. Efektem ubocznym jest upadek rodzinnych firm będących własnością mieszkańców naszego miasta. Zahamujemy ten proces przyśpieszając proces uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego wykluczających podobne inwestycje.


Miasto znane, miasto lider


Potencjał Sosnowca, liczba mieszkańców, usytuowanie geograficzne stanowią unikalny atut
w budowaniu pozycji miasta w coraz bardziej konkurencyjnej rzeczywistości polskiego samorządu.


Zobowiązujemy się do prowadzenia promocji miasta adekwatnej do jego potencjału i walorów; Promocja skupiona będzie na przyciągnięciu inwestorów oraz na zaproszeniu ludzi z różnych miejsc do osiedlania się w naszym mieście, tak aby przerwać negatywne skutki wyludniania się miasta. Promocja będzie stanowić wsparcie do planowanych działań w zakresie rozwoju mieszkalnictwa i budownictwa jednorodzinnego.


Uruchomimy system motywacyjny dla studentów spoza miasta, studiujących na sosnowieckich uczelniach, tak aby chcieli oni osiedlać się w naszym mieście;


Naszym wspólnym zadaniem jest wypracowanie i utrwalenie pozycji Sosnowca jako znaczącego miejskiego ośrodka lokalnego dla Województwa Śląskiego i Polski, a także aktywnego uczestnika europejskich programów regionalnych;

Będziemy dążyć do nadania miastu charakteru lokalnego lidera w Zagłębiu Dąbrowskim
a jednocześnie umocnienia pozycji miasta w relacjach regionalnych.

Oznacza to, że miasto winno być istotnym w regionie ośrodkiem gospodarczym finansowym, medycznym, komunikacyjnym, naukowym, kulturalnym i sportowym. Ostatnie lata przyniosły regres w pozycji miasta w większości tych dziedzin. Sosnowiec stracił na znaczeniu jako ośrodek gospodarczy, nie uzyskał znaczenia jako ośrodek finansowy i nie wykorzystał właściwie posiadania lokalnego radia oraz bliskiego sąsiedztwa Międzynarodowego Portu Lotniczego w Pyrzowicach i Euroterminalu w Sławkowie. W mieście powstały jedynie nowe wyższe uczelnie, dzięki czemu znacznie wzrosła liczba studentów i znaczenie miasta jako ośrodka akademickiego.


Sosnowiec jest częścią wielkiej aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej. Z jednej strony to konkurencja, ale z drugiej szansa na połączenie sił przy realizacji przedsięwzięć regionalnych. Dotychczasowa współpraca, zwłaszcza pomiędzy miastami zagłębiowskimi, nie układała się najlepiej. Poza programem "Modernizacji infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzina, Dąbrowy Górniczej i Sosnowca" realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego nie ma praktycznie żadnych innych przykładów wzajemnego współdziałania. Tzw. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Zagłębia Dąbrowskiego sprzed kilku lat to zbiór najczęściej odrębnie realizowanych przez poszczególne miasta i co gorsza bynajmniej nie regionalnych przedsięwzięć, o której nikt już zresztą nie pamięta. Nie oznacza to oczywiście izolacji od miast leżącym po drugiej stronie Przemszy i Brynicy. Współpraca w takich dziedzinach jak chociażby infrastruktura komunikacyjna, transport czy ochrona środowiska nie powinna podlegać dyskusji.


Zainwestujemy w szerokopasmowy internet;

Wskaźnikiem nowoczesności współczesnych społeczeństw jest stopień jego informatyzacji. Ten coraz częściej wdrażany w różnych miastach Polski system, finansowany jest w przeważającej części z funduszy unijnych.

Miasto estetyczne i czyste


Wprowadzimy opłatę śmieciową zastępującą opłaty za wywóz śmieci.

Optymalnym rozwiązaniem jest przejęcie wszystkich odpadów komunalnych przez miasto, które
z kolei na w drodze przetargu wybierałoby firmę, która te odpady z posesji będzie odbierała. Oczywiście obszar miasta może być podzielony na poszczególne rejony i przetargi odbywałyby się oddzielnie dla każdego z nich. W zamian mieszkańcy musieliby płacić specjalną opłatę, co przynajmniej na razie wymagałoby zgody wyrażonej w referendum. Koszty jakie w chwili obecnej ponoszą oni z tytułu opłat za wywóz śmieci byłyby w tym systemie dla większości mieszkańców mniejsze niż obecnie, a dodatkową korzyścią byłaby poprawa czystości naszego miasta.


Stworzymy system całodobowego oczyszczania centrum miasta.

Sosnowiec jest brudny. Z faktami się nie dyskutuje. Prawdą jest, że śmiecą sami sosnowiczanie. Ale prawdą jest też, że zachęca ich do tego ogólny bałagan panujący w naszym mieście. Wielokrotne badania dowiodły, że ludzie dostosowują się do otoczenia – o wiele trudniej jest rzucić przysłowiowy papierek w sytuacji, gdy wokół panuje idealny porządek. Będziemy się starali zmienić istniejący stan rzeczy poczynając od centrum miasta, które jest wizytówką Sosnowca. Zmiana mentalności wymaga wielu lat, ale pożądane efekty możemy osiągnąć o wiele szybciej.


Miasto lider ekologiczny


Sosnowiec ma szansę stać się liderem ekologicznym w regionie. Przy potencjale licznych terenów zielonych, przy systemie edukacji ekologicznej i środkach zewnętrznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest to możliwe.


Zrealizujemy program składowania odpadów

Kompleksowy Program Gospodarki Odpadami w Sosnowcu przyjęty do realizacji w 2005 r. zakłada rekultywację istniejącego składowiska oraz budowę magazynu odpadów budowlanych, rozbudowę składowiska odpadów komunalnych poprzez budowę kolejnej kwatery, rozbudowę Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych poprzez budowę podstawowych obiektów technologicznych przetwarzania odpadów tj.: linii segregacji, kompostowni odpadów zielonych, linii demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz magazynu odpadów niebezpiecznych. Ogólny koszt realizacji programu dochodzi do 90 mln. zł. z czego prawie 40 mln. będzie pochodziło z funduszy unijnych (Fundusz Spójności). Będziemy realizowali ten program.


Przeprowadzimy inwentaryzację walorów przyrodniczych miasta;

Najcenniejsze obszary otoczyć szczególną ochroną prawną poprzez przekształcenie ich w użytki ekologiczne. Będziemy prowadzić zadrzewianie nieużytków miejskich, a także stosować przywileje dla osób prywatnych obsadzających swoje pola i nieużytki. W celu powiększania kompleksów leśnych, leżących wzdłuż granic miast, będzie zabiegać o współpracę z sąsiednimi gminami.


Zmienimy wygląd większości naszych ulic;

Obecnie wyglądają jak "kamienne pustynie"- konsekwentnie sądząc na nich drzewa oraz zastępując uschnięte nowymi doprowadzimy do ich zielonej rewitalizacji


Zwiększymy dopłatę dla osób zmieniających ogrzewanie z węglowego na ekologiczny;

Dotychczasowa dopłata w wysokości jest zbyt mała w stosunku do zwiększających się kosztów wymiany instalacji jak i późniejszej eksploatacji. Tymczasem niska emisja jest jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń w naszym mieście. Proponujemy dopłatę w wysokości 5 tys. zł., lecz nie więcej niż 50% kosztów inwestycji.


Będziemy kontynuować kanalizację nieskanalizowanych do tej pory dzielnic Sosnowca;

Oznacza to kontynuację budowy kolektora Bobrek wraz przyłączami oraz kanalizację pozostałych dzielnic Sosnowca. Pierwszy etap, którego koszt wynosi 123 483 tys. zł. (w prawie 50% sfinansowany z Funduszu Spójności) zakończył się w roku 2007. Polegał on na budowie kolektora sanitarnego o długości ponad 15 km, 4 przepompowni oraz modernizacji oczyszczalni Radocha II. Kolejny, którego realizacja miała się odbywać się w latach 2007-2013 kosztować miała ponad 600 mln zł. Za te ogromne pieniądze zbudowana miała być sieć wodociągowa oraz kanalizacyjna - deszczowa i sanitarna. Ponieważ obecna sytuacja finansowa miasta nie pozwala na takie wydatki, ograniczono zakres inwestycji do Kazimierza i Niwki, co ograniczy koszty do 218 mln zł. Możliwe to jednak będzie wyłącznie przy pozyskaniu środków unijnych w wysokości przekraczającej połowę ogólnych kosztów informacji i zaciągnięciu sporego kredytu przez RPWiK.

 

Doprowadzimy do poprawy jakości wód w sosnowieckich rzekach i zbiornikach wodnych;

Poprawa jakości wód powinna nastąpić w wyniku kanalizacji południowych dzielnic Sosnowca. Potrzebne też będą kontrole zapobiegające spuszczaniu ścieków bezpośrednio do rzek lub do kanalizacji deszczowej. Docelowo pod koniec kadencji rzeki powinny osiągnąć co najmniej II stopień czystości we wszystkich badanych składnikach. Trudniejszym zadaniem będzie poprawa stanu zbiorników wodnych znajdujących się na terenie Sosnowca. Realizacja tego zadania umożliwi pełne wykorzystanie samych zbiorników i przyległych terenów do celów rekreacyjnych.


Doprowadzimy do budowy ekranów akustycznych;

Przez Sosnowiec przebiega kilka dróg krajowych o ogromnym natężeniu ruchu. Jest to wielki atut naszego miasta, gdyż zwiększa to atrakcyjność inwestycyjną naszego miasta. Ale jednocześnie jest to przekleństwo dla ludzi mieszkających w pobliżu ze względu na męczący hałas – także w godzinach nocnych. Rozwiązaniem tej sytuacji jest budowa ekranów akustycznych. Będziemy to realizować na podstawie sporządzonej mapy akustycznej Sosnowca.


Miasto nowoczesnej gospodarki komunalnej o dobrze działającym systemie komunikacji publicznej


Będziemy sprzedawać zasoby komunalne dotychczasowym najemcom na dogodnych warunkach;

Dotychczasowe ulgi zostaną utrzymane, ale przyśpieszony będzie proces dokonywania wyceny lokali. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na remont istniejącej substancji komunalnej.


Stworzymy miejski system zamiany mieszkań celem racjonalniejszego wykorzystania istniejących zasobów mieszkaniowych.

Wiele osób mieszkających w lokalach komunalnych chętnie zamieniłoby swoje niewielkie mieszkania na większe i bardziej komfortowe. Z drugiej strony są rodziny, które nie są w stanie sprostać obciążeniom czynszowym. Stąd konieczność stworzenia systemu, który ułatwiłby dokonywanie dobrowolnych, ale w ostateczności także przymusowych zamian. Z czasem system mógłby być rozciągnięty także na inne, poza komunalnymi, zasoby lokalowe.
Zrewitalizujemy zasoby komunalne;

Stan wielu budynków komunalnych jest tragiczny. Sprzedaż mieszkań komunalnych spowoduje, że zdecydowana większość budynków zostanie przejęta przez wspólnoty z dużym udziałem prywatnych właścicieli. Dzięki posiadanym wskutek sprzedaży lokali komunalnych i użytkowych środkom finansowym będziemy w stanie pokryć przypadający na miasto udział w kosztach ich rewitalizacji.


Przygotujemy działki pod prywatne budownictwo jednorodzinne;

Aby powstrzymać ten proces konieczne jest stworzenie dogodnych warunków do rozwoju budownictwa jedno i wielorodzinnego. W tym celu będziemy przeznaczać będące w posiadaniu miasta działki na ten cel finansując ich uzbrojenie i budowę systemów komunikacyjnych. Środki na ten cel będą pochodzić ze sprzedaży działek budowlanych.

Deklarujemy zintensyfikowanie w realizacji Programu Oddłużeniowego. Chcemy stworzyć szansę na wyjście ze spirali zadłużenia osobą, chcącym regularnie opłacać czynsz. Program jest w interesie miasta - wszystkich jego mieszkańców, tych, którzy nie byli w stanie płacić czynszu i także tych, którzy go płacili. Wszyscy, bez wyjątku, na tym skorzystają.


Stworzymy kompleksowy system zagospodarowania i zarządzania pustostanami.

 Autor: Redakcja | 05/02/2011
Komentarze
#1 | Czy ze sosnowieckiego PO ... dnia 07.02.2011 13:20
pozostał tylko program ???
Chyba tak .
#2 | @ Wacek dnia 06.02.2011 15:39
Nie bój sie o Adamca - zapisze się do Pis-u. On taki uczciwy i odcinajacy to powod sobie znajdzie np:
Były minister sportu Mirosław Drzewiecki, który rządową posadę stracił po wybuchu afery hazardowej, wystartuje z ostatniego miejsca na liście wyborczej w Łodzi - informuje tygodnik "Newsweek".

– Kolegów nie zostawia się w biedzie – argumentuje poseł należący do władz PO. Przypomina też, że prokuratura umorzyła już śledztwo dotyczące „przecieku” o działaniach CBA w związku z aferą. A to najbardziej obciążało Drzewieckiego.
#3 | Wacek dnia 06.02.2011 13:30
A czy centrala Unii Pracy uzgodniła tą koalicje wyborczą z SLD - z Panem Adamcem? Bo to wspólne startowanie w nadchodzacych wyborach jest oczywistą oczywistością.
W ukladzie sosnowieckim, jaja mogą być jak berety ha ha ha ha ..... Adamiec nieźle się nakombinował ha ha ha ha
#4 | jon dnia 06.02.2011 12:45
niech się wreszcie ten Chęciński weźmie za robotę skoro to jego program.
#5 | igor dnia 06.02.2011 10:39
pięta będąc posłem mógł działać na rzecz Sosnowca...ale on woli się lansować i mówić jaki to Sosnowiec jest beznadziejny,brudny itp
#6 | @ Kalor dnia 06.02.2011 10:16
Karolu przecież pytają Redakcje. A może robisz tam na zastępstwie bo wszyscy madrzy gdzieś wyjechali i nie mogą wyjasnić czy przypomnienie powyżej programu PO, jest za czy przeciw Platformie?
Jak masz tyle czasu to poczytaj dzisiejsze media, jest wiele ciekawostek, np: ...dystans między partią Donalda Tuska a Prawem i Sprawiedliwością zmniejsza się i wynosi za zaledwie ponad 6 proc. Według sondażu, PiS może liczyć na poparcie na poziomie 27,7 proc. Na SLD chce głosować 15,3 proc. wyborców, a na PSL -7,4proc... ... Unia Pracy chce wystartować w tegorocznych wyborach parlamentarnych w koalicji, najlepiej z SLD. Jest już po wstępnych rozmowach z Sojuszem. Dziesięć lat temu obu partiom udało się razem wygrać wybory...
#7 | Karol dnia 06.02.2011 00:28
nie rżnij znowu takiego głupa, sam się zwróć do autorów programu, a nie zawracaj pierdołami czyjejś głowy! do roboty!
#8 | Podanie dnia 05.02.2011 23:31
Uprzejmie proszę o przypomnienie tych najważniejszych priorytetów o ktorych mówi preambuła. Tzn które są te najważniejsze do załatwienia w dwa lata - a które są te niby też najważniejsze ale zależne od kondycji budżetu miasta czyli odłożone na święty nigdy bo Pan Pięta przerżnął wybory a jak twierdzą niektórzy koalicjanci - za Górskiego nigdy nie będzie lepiej.
Taki jestem tępy ze tego nie rozumię ale liczę na kogoś madrego w Redakcji.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney